הרב מאזוז מזהיר מפינוי עמונה

ראש ישיבת כיסא רחמים, הרב מאיר מאזוז, התייחס הערב (מוצאי שבת) בדרשה השבועית שלו להרס הישוב עמונה.

"התחילו בגוש קטיף, עכשיו בעמונה, מחר עלולים בעפרה ובבית אל וכו' וכו', אם ראש הממשלה לא יעמוד חזק, אז אין לו עמוד שדרה, ​צריך להיות חזק. צריך שתהיה מנהיגות...בזמנו מרן הרב עובדיה אמר מילים נוראיות על ראש הממשלה שעבר שעשה את הפינוי של גוש קטיף, ולא רק הוא, אלא כל אלו שתמכו בזה, מי שילם בחייו, מי שילם בבריאותו במעלתו, מי שילם במשרתו. שלא יחשבו העולם שהעולם הפקר, יש מי שמשגיח, מנהל את העולם, הוא רואה כל דבר, ולא יפלא ממנו דבר", אמר הרב.

"רוצים לגרש יהודים? איפה להשים אותם מבטיחים להם מאה מטר, דברים בטלים! היו צריכים להבטיח להם קודם כל יבנו להם, הגמרא אומרת לא יסתור בבית כנסת עד שיבנה חדש, אתם זוכרים מה קרה לתושבי גוש קטיף עד היום סובלים, השתגעו, היו כאלה שהיו צריכים פסיכולגים ויש כאלה שהתאבדו, איך אדם יכול לעקור את אחיו מהמקום שלו?! וכי כל המקומות שגרים שם ה'שמאלנים' לא היו גרים שם הערבים, היה והערבים תובעים אותם, וכאן זה מקום שאין עליו תובעים. בשביל מה להיות כל הזמן רכרוכי רכורוכי".

"בשביל מה בחרנו בימין? בשביל לשמור על ארץ ישראל בשביל לשמור על ארץ ישראל, אם הוא לא יכול לשמור, אז יש לו בעיה, יעמוד מישהו אחר במקומו. לא עושים כדבר הזה.

החרדים חושבים שלום עליך נפשי, אני בסדר גמור, עשו ככה בגוש קטיף אמרו כי הם האמינו במדינה אחרי שעשו מה שעשו קרה מה שקרה, אח"כ היה סיפור בחפציבה בא ת"ח אחד רבי יצחק בראנד, ואמר לא חשבתם על אחיכם אתם משלמים על זה. אסור לעשות כדבר הזה, ידע לו כל חרדי הנמצא בכנסת אם לא לעת כזאת הגעת למלכות, בשביל זה באנו לארץ ישראל?!".

הרב הוסיף "כולנו אחים, כולנו שומרי שבת כולנו נמצאים בארץ ישראל, השנאה הזאת אין לה סוף, כל מי שונא את עם ישראל מקומו באנגליה, למה נחרב בית המקדש למה נפלו?! כי אחים רבו אחד עם השני!

צריכים לדעת שיש חשבון לכל דבר. אני קורא מכאן לראש הממשלה, לא לקחת יהודים שנמצאים במקום שאין עליו תובע, ולעקור אותם ממקומם בגלל שהשמאלנים טוענים שזה היה שייך לערבים, בורא עולם נתן לנו את הארץ הזאת על אפם וחמתם, לזרעך נתתי את הארץ הזאת, הרמב"ם אומר מצווה ליישב את ארץ ישראל מי יחלוק על הרמב"ם השמאלנים? הבג"ץ יחלקו על הרמב"ם?! ארץ ישראל הזאת היא שלנו אי אפשר לעקור יהודי מהמקום שלו אלא אם כן תביא לו מקום טוב יותר.

אנחנו מברכים את תושבי עמונה שיהיו חזקים ברוחם, חזקים בנפשם, וכל עם ישראל יתאגדו כולם לעם אחד".

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו