זכויות עובדים לקראת חג הפסח

לאיזה שכר זכאי עובד שבחר לעבוד בחג? האם ניתן לחייב עובד לעבוד בליל הסדר? האם דינו של חול המועד כיום עבודה רגיל?

תגיות: עובדים פסח
עו"ד יעל דולב , ט' בניסן תשע"ז

זכויות עובדים לקראת חג הפסח-ערוץ 7
עו"ד יעל דולב
צילום: יח"צ

מה הוא יום חג על פי הדין?

בצו ההרחבה – הסכם מסגרת משנת 2000 ובפקודת סדרי השלטון והמשפט מוכרים תשעה ימי חג בשנה לעובדים יהודים: 2 ימי ראש השנה, יום כיפור, 2 ימי סוכות, 2 ימי פסח, חג שבועות ויום העצמאות.

כלומר במהלך חופשת הפסח רק שני ימים – פסח ושביעי של פסח נחשבים כימי חג המזכה בתשלום.

מי שאינו יהודי זכאי לקבל במקומם ימי חג על פי דתו והיעדרותו בימי החג היהודיים תיזקף על חשבון החופשה השנתית.

למה זכאי עובד שבחר לעבוד בחג?

ככלל, יש לשלם לעובד שכר עבודה בשיעור של 150% משכרו הרגיל, לכל הפחות.

מה קורה עם עובד שעבד בחג לא מתוך בחירה?

העובד יהיה זכאי לשכר עבודה רגיל+150% משכרו הרגיל, זאת אומרת סך הכל 250%. הגמול המפורט לא כולל גמול שעות נוספות שיתווסף לגמול האמור אם העובד עבד בחג שעות נוספות.

מה דינו של חול המועד?

דינו של חול המועד הוא כיום עבודה רגיל ואין התייחסות מיוחדת למספר שעות העבודה או לתמורה בגינן. לכן אם העובד יצא לחופשה במהלך חול המועד פסח, המעסיק זכאי לנכות מיתרת החופשה ימי חופשה מלאים. למרות כל זאת, אם חל במקום העבודה מקור אחר, כגון: הסכם קיבוצי, צו הרחבה או נוהג, תחול ההוראה המיטיבה עם העובד.

מה קורה במקומות בהם מוציאים עובדים לחופשה מרוכזת?

במקומות עבודה מסוימים, נהוג לצאת לחופשה מרוכזת בתקופת החגים, על חשבון החופשה השנתית. אין מניעה מבחינת המעסיק להוציא עובדים לחופשה מרוכזת ובלבד שלחופשה בת שבוע ויותר ניתנה הודעה לעובד של לפחות שבועיים מראש.

מה קורה במקומות בהם מוציאים עובדים לחופשה מרוכזת ואין לי ימי חופשה?

המעסיק לא יכול לכפות על עובד להיכנס ליתרת חופשה שלילית, ולכן ככל שלעובד אין ימי חופשה צבורים והוא מסרב להיכנס ליתרת חופשה שלילית– רשאי המעסיק לראות בימים אלו כהיעדרות שאינה מזכה בתשלום (חל"ת).

חשוב לציין שכל האמור מתייחס לחובת התשלום על פי חוק, כמובן שבאפשרות העובד והמעסיק להגיע להסכמות מעבר לחובות האמורות לעיל וזאת בתנאי שהכללים שפורטו לא ייפגעו.

עו"ד יעל דולב היא מומחית לדיני עבודה, שותפה במשרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרנברג ושות'