אילוסטרציה
אילוסטרציה Istock

החל ממחר (שני) תופסק פעילות ההימורים על מרוצי סוסים בישראל, כך הודיע שר האוצר, משה כחלון. זאת לפי סמכותו בהתאם להוראות סעיף 8ב(ה) לחוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ"ז-1967.

הבוקר אישרה ועדת הכספים של הכנסת את הפיצוי הכספי לחברה האנגלית GBI והותירה את ביטול ההימורים על מרוצי הסוסים.

שר האוצר קיבל בחודש אוגוסט 2017 את דו"ח מסקנות הוועדה לייעול שוק ההימורים החוקיים אשר בראשה עמדו מנכ"ל משרד האוצר מר שי באב"ד ומנכ"לית משרד המשפטים, עו"ד אמי פלמור.

המסקנות המרכזיות של הוועדה עסקו בין היתר בהמלצות בדבר הגבלת גודלו של שוק ההימורים, איסור הפעלת משחקים בעלי אופי ממכר, הפחתת עלויות התפעול של מפעל הפיס והמועצה להסדר ההימורים בספורט, העלאת שיעורי המס על זכיות מהימורים והגבלות הנוגעות למלחמה בהון השחור ואיסור הלבנות הון, וכן איסור על המשך הפעלת מכונות המזל והימורים על מרוצי הסוסים.

המלצות הוועדה אומצו ויושמו בהיתר מפעל הפיס שפורסם ביום ה-14 בפברואר 2017 ובתיקון לחוק להסדר ההימורים בספורט התשכ"ז-1967.

ההחלטה על הפסקת פעילות ההימורים על מרוצי סוסים בישראל מה-1 בינואר 2018, שהתקבלה לאחר תהליך של בחינה מקצועית בהובלת מנכ"ל משרד האוצר, מר שי באב"ד, מיישמת את המלצות הוועדה לבחינת שוק ההימורים החוקיים בישראל, ובהתאם למדיניות שר האוצר בדבר הגבלת גודלו של שוק ההימורים בישראל.

שר האוצר כחלון אמר כי "המהלך להפסקת מרוצי הסוסים ומכונות המזל הוא מהלך ערכי ומוסרי שמגיע עד כדי פיקוח נפש. מדובר בהימורים בחסות המדינה שהרסו חיים של אלפי משפחות בישראל מדי שנה.

''הפסקת הימורי הסוסים החל ממחר תמנע הרס של משפחות נוספות ותציל אלפי מהמרים. כפי שאמרתי בעבר, הימורי הסוסים הם מס לעניים וטוב שמחר מסתיים הפרק המפוקפק הזה בהיסטוריה של מדינת ישראל".