עו"ד נתי רום
עו"ד נתי רום צילום: ללא קרדיט

ט"ו בשבט, "ראש השה לאילנות", נחגג בישראל בנטיעות עצים ברחבי הארץ. מידי שנה בט"ו בשבט יוצאים אלפי ילדים ובני נוער לנטיעות ומקבלים מקק"ל - קרן קיימת לישראל, אלפי שתילים לנטיעה בהליך קצר.

התנאים של קק"ל למסירת השתילים, כוללים הצהרה של הארגון או המוסד המבקש את השתילים, כי בשטח המיועד לנטיעה הותקנה מערכת השקיה והתחייבות הארגון לתחזוקת השתילים. האישורים בדרך כלל ניתנים בתוך זמן קצר והארגון מקבל את השתילים.

בט"ו בשבט האחרון התברר שהמצב ביהודה ושומרון שונה. הם צריכים לעבור הליך אישור מורכב לנטיעות, כשיש צורך להתחיל אותו כחודש ימים מראש. בהליך נדרשים התושבים לתנאים והגבלות שקבע המנהל האזרחי, בעוד שקק"ל "מיישרת קו" עם התנאים ומערימה קשיים על המעוניינים בקבלת שתילים ודרישות מחמירות שלא כמו לתושבים בשאר חלקי הארץ.

ארגון "לב העולם", התומך ביצרנים ביו"ש ופועל לקשרים הדוקים בין ההתיישבות לאלפי תומכי ישראל בעולם שלח מכתב ליו"ר קק"ל, דני עטר, ובו קרא לקק"ל לחזור בה מהאפליה הפסולה כנגד תושבי יו"ש.

"הובא לידיעתנו שקק"ל מערימה קשיים על יהודים תושבי יו"ש המעוניינים לנטוע עצים בחבלי יהודה והשומרון", נכתב במכתב. "אנו מוחים על כך בתוקף ודורשים מהקרן שלא ליישר קו עם הדרישות הבלתי חוקיות של המינהל האזרחי ולחזור בה מההחלטה הפוגענית".

עוד נכתב כי "קק"ל חרטה על דגלה 'לפעול בשם העם היהודי ולמענו כנאמן העם היהודי על אדמתו בארץ ישראל. אך במעשים אלו קק"ל מתכחשת לנאמנות זו ופוגעת לא רק ביהודי ישראל אלא גם ביהודי התפוצות כולם. אפליה זו של קק"ל מנוגדת לעקרונות אלה ומהווה מעילה בכספי הציבור הרבים ובניגוד גמור לרצונותיהם של התורמים השונים שאנו פוגשים בעולם".

"אנו קוראים לקרן לחזור ולהשתמש בתרומות שהיא מקבלת למטרות שלשמן ניתנו - חיזוק ההתיישבות היהודית בארץ הקודש, וכן להפסיק את האפליה כנגד תושבי יהודה ושומרון", לשון המכתב.

על המכתב חתם עו"ד נתי רום, מנכ"ל לב-העולם, שאמר כי הוא מצפה לשינוי בנושא.

"אנו ציפייה כי קק"ל תמלא את ייעודה להפריח את כל מרחבי ארץ ישראל ולסייע להתיישבות היהודית בארץ ישראל, בפרט ביהודה ושומרון, ארץ אבותינו – ארץ התנ"ך, מקום מערת המכפלה ומשכן שילה, המקום בו חזו הנביאים את שיבת העם לארצו, ולא תפגע במתיישבים בדרך לתחייתו המחודשת של העם היהודי בחבלי יהודה ושומרון.

תומכי ישראל מצפים לראות את קק"ל, הנתרמת על ידי תומכי ישראל בעולם מזה עשרות בשנים, ממשיכה למלא את ייעודה ולהיות שותפה נאמנה להתיישבות העם יהודי בכל חלקי מולדתו. יחד נוכל לנצח את כל האתגרים שבדרך ולהמשיך את החזון הציוני של הפרחת השממה וחיזוק הזהות היהודית בארץ ישראל", אמר רום.