בשורה ל-150 אלף עובדים בישראל

השר חיים כץ חתם על צווי הרחבה בענפי התחבורה והבניין המביאים לשיפור דרמטי ומיידי בתנאי העסקתם של למעלה מ-150 אלף עובדים בישראל.

אורלי הררי - ערוץ 7 , י"ז בסיון תשע"ח

בשורה ל-150 אלף עובדים בישראל-ערוץ 7
חיים כץ
צילום: פלאש 90

שיפור דרמטי ומיידי בתנאי העסקתם של למעלה מ-150 אלף עובדים בישראל: שר העבודה והרווחה חיים כץ חתם על שלושה צווי הרחבה בענפי התחבורה והבניין, אשר מחילים את ההסכמות שהוביל יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן עם המעסיקים בענפים אלו, על כלל העובדים.

צו ההרחבה הראשון אשר נחתם על ידי כץ הוא בענף ההיסעים הפרטיים, וזאת בהמשך להסכם הקיבוצי הכללי הראשון שנחתם בחודש יוני 2017 בין ההסתדרות לארגון חברות ההסעה.

השיפורים המרכזיים במסגרת הצו, אשר צפוי להביא לשדרוג משמעותי בתנאי שכרם והעסקתם של כעשרת אלפים עובדים, הינם קביעת שכר מינימום ענפי גבוה משכר המינימום במשק בעוד כ-17% (בהתאם לסוג הרכב וותק הנהג), "רשת ביטחון" שתאפשר לעובדים לשמור על רמת השתכרות של עד 6,200 שקל גם בחודשי עבודה חלשים, וקרן השתלמות לעובדים בוותק של 4 שנים ומעלה.

עוד מסדיר הצו תוספות ענפיות מסוגים שונים, כגון תוספת אש"ל יומית, הגדלת מכסת ימי החופשה לעובדים ותיקים, מענק רבעוני, ועוד.

צו ההרחבה השני אשר נחתם הינו בענף ההובלה, בהמשך להסכם הקיבוצי שנחתם בין ההסתדרות להתאחדות מפעלי הובלה בישראל בינואר 2016. צו זה, אשר יחול על כ-20 אלף נהגים, יגדיל את השכר המינימלי בענף ויעמידו על 100 שקל יותר משכר המינימום במשק, כך שנכון למועד חתימת הצו, יעמוד על סך של 5,400 שקל לעובד בשנתו הראשונה - וזאת בנוסף לתוספת שכר בגובה 0.5% לכל שנת ותק.

שיפורים נוספים שמחיל הצו כוללים הגדלה של 0.75% בשיעור הפקדות המעסיק לקרן השתלמות, כך ששיעור זה יעמוד על 6.75%, והגדלת תוספת אש"ל לסכום של 53 שקל ליום.

צו ההרחבה השלישי עליו חתם שר העבודה והרווחה הוא בהמשך להסכם הקיבוצי הכללי שנחתם בחודש מרץ האחרון בין ההסתדרות להתאחדות בוני הארץ, המגדיל את ההפרשות הפנסיוניות ללמעלה מ-100 אלף עובדי ענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה (ציוד מכני הנדסי), עבודות ציבוריות ושיפוצים.

בהתאם לצו, יוגדלו הפקדותיהם לפנסיה של כלל העובדים בענף בשיעור של 1.2%, כך שהחל מכניסת הצו לתוקף יעמוד חלק המעסיק לתגמולים על 7.1% מהשכר המבוטח, וחלק העובד לתגמולים יעמוד על 6.6% מהשכר המבוטח. בסך הכל, יגדלו ההפקדות הפנסיוניות לעובדים בענף מ-18.5% ל-19.7% .

יו"ר ההסתדרות ניסנקורן אמר הבוקר כי "המהלכים אותם מקדמת ההסתדרות, ובהם החתירה שלנו להסכמים קיבוציים כלל ענפיים ובעקבותיהם צווי הרחבה, מוכיחים הלכה למעשה כי עבודה מאורגנת מצמצמת פערים חברתיים ומגבירה את השוויון במדינה. אני רוצה להודות לשר העבודה והרווחה חיים כץ על מעורבותו ועל השותפות האמיתית שלו לקידום מהלכים משמעותיים לרווחת האדם העובד והחברה הישראלית כולה".

שר העבודה והרווחה כץ אשר חתם על צו ההרחבה, מסר "אני שותף נאמן לכל מהלך שנועד להיטיב עם העובדים. עלינו להמשיך ולחתור לשיפור מתמיד בתנאי ההעסקה של העובד הישראלי. שדרוג רמות השכר והבטחת תנאים סוציאליים הולמים תורמים לחיזוק החוסן הכלכלי של האזרחים ולצמצום פערים בחברה״.