מי תבטח את רכביהם של עובדי המדינה?

משרד האוצר פרסם מכרז ביטוח רכב פרטי לעובדי מדינה לשנים 2019-2020. מבוטחים כ-66,000 כלי רכב בעלות של מעל 300 מיליון ש"ח.

אורלי הררי - ערוץ 7 , כ"ו בתמוז תשע"ח

מי תבטח את רכביהם של עובדי המדינה?-ערוץ 7
אילוסטרציה
Istock

אגף החשב הכללי במשרד האוצר פרסם היום (ב') מכרז לביטוח רכבם הפרטי של עובדי המדינה וגמלאיה לשנים 2019-2020.

זהו מכרז ביטוח רכב מהגדולים במדינה, ובמסגרתו מבוטחים כ-66,000 כלי רכב, מתוכם כ-28,000 רכבים בהשתתפות המדינה.

סך ההיקף הכספי של ההתקשרות נאמד בעלות של מעל 300 מיליון ש''ח.

במכרז החדש נערכו מספר חידושים שנועדו להוזיל את עלות הביטוח במכרז תוך שמירה על שירות איכותי ועידוד נהיגה נכונה בקרב העובדים:

  • עידוד התחרות בשוק הביטוח ומתן תמריצים להשתתפות על ידי הגדלת האטרקטיביות של המכרז.
  • לראשונה, המכרז נערך לשנתיים במקום לשנה אחת, וכולל מנגנון לשמירה על מחיר הפוליסה בשנה השנייה. שינוי זה עתיד להקל על המבוטחים לחדש את פוליסות ביטוח הרכב שלהם.
  • הגדלת מרכיב איכות השירות למבוטחים שנועד לתמרץ את חברות הביטוח במתן שירות איכותי.
  • עידוד נהיגה נכונה על ידי הוזלת הביטוח לנהגים זהירים.

במכרז ייבחרו מספר חברות שיציעו את עלות הביטוח הזולה ביותר לסל הרכבים במכרז, כאשר יינתן יתרון לחברות המעניקות איכות שירות גבוהה למבוטחיהן, על-פי המדד שמפרסמת רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון.

יוסי איצקוביץ, סגן בכיר לחשב הכללי, אמר כי "אגף החשב הכללי במשרד האוצר פרסם מכרז המביא לידי ביטוי את מחויבות האגף לעידוד התחרות במשק. הארכת המכרז לתקופה של שנתיים במקום שנה תקל על העובדים בעת חידוש הפוליסות ותעודד את סביבת העסקים בשוק הביטוח. בנוסף, אנו סבורים כי השימוש במדד השירות של רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון לשם בחירת הזוכים עשוי להביא לעלייה בטיב השירות בחברות ביטוח הרכב לכלל המבוטחים במדינה".