זוכי מחיר למשתכן: להמשיך בתכנית

71% מזוכי מחיר למשתכן סבורים כי יש להמשיך בתכנית מחיר למשתכן גם כאשר תקום ממשלה חדשה, וזאת למרות שביעות רצון יחסית נמוכה.

ערוץ 7 , א' בשבט תשע"ט

זוכי מחיר למשתכן: להמשיך בתכנית-ערוץ 7
יכול לשמוח? לא בטוח. שר האוצר משה כחלון
Photo by Meir Vaknin/Flash90

במהלך חודש דצמבר, ערך מכון המחקר מאגר מוחות – מכון מחקר ויעוץ בינתחומי בע"מ בניהולו של פרופ' יצחק כ"ץ, סקר בקרב מדגם מייצג של זוכי מחיר למשתכן.

הסקר נערך לבקשת איגוד הזוכים (www.zochim.co.il), מיזם עסקי-חברתי שהוקם על ידי עו"ד אמיר לוזון, זוכה מחיר למשתכן בקריית ביאליק. איגוד הזוכים מנגיש ללא עלות מידע בתחומים שונים לזוכי מחיר למשתכן ובכך מסייע להם בתהליך מימוש הזכייה ורכישת הדירה

הסקר נערך בשיטה של סקר אינטרנטי, בקרב חברים רשומים באיגוד הזוכים וחברי קהילת הזוכים בכלל, באמצעות שאלון מובנה במהלך חודש דצמבר השנה. הסקר מקיף 1,078 משיבים כנ"ל, המייצגים את כלל זוכי מחיר למשתכן בישראל. המדגם מאפשר הסקת מסקנות ברמת ביטחון של 95% עם טעות דגימה של פלוס/מינוס 3% (ביחס לאומדנים השונים).

זוהי למעשה הפעם הראשונה שמתפרסמים בתקשורת תוצאות של סקר דעת קהל אנונימי ואובייקטיבי שנערך על ידי מכון מחקר חיצוני, ואשר בדק מדגם מייצג של זוכי מחיר למשתכן בישראל.

על פי ממצאי הסקר, שביעות הרצון של זוכי מחיר למשתכן הינה נמוכה:

כשליש מזוכי מחיר למשתכן, בעלי הדעה במדגם (34%) מרוצים מתכנית מחיר למשתכן. הציון הממוצע (3.02, בסולם של 1-5 ) משקף רמת שביעות רצון נמוכה.

יחד עם זאת, ככל שסטטוס הפרויקט מתקדם יותר, כך שביעות הרצון מתכנית מחיר למשתכן גבוהה יותר. שביעות הרצון הגבוהה ביותר, באופן יחסי, מתכנית מחיר למשתכן, היא באזורי הצפון והדרום. כמו כן, ככל שרמת ההכנסה של הזוכים נמוכה יותר, כך שביעות הרצון מתכנית מחיר למשתכן יורדת.

למרות שביעות הרצון הנמוכה של זוכי מחיר למשתכן מהיבטים שונים של התכנית, מנתוני הסקר עולים מספר נתונים המעידים כי זוכי מחיר למשתכן דווקא מביעים אמון בתכנית ורצון כי זו תימשך:

71% מזוכי מחיר למשתכן סבורים שיש להמשיך את תכנית מחיר למשתכן גם כשתקום ממשלה חדשה. בנוסף, רק 13% מהזוכים ציינו כי לא ימליצו לחבריהם ומכריהם להשתתף בהגרלה של מחיר למשתכן. לעומת קרוב למחצית מהזוכים (44%) שאמרו שימליצו.

כמו כן, ככל שסטטוס הפרויקט נמצא בשלב מתקדם יותר, שיעור המשיבים שימליצו על תכנית מחיר למשתכן עולה. כאשר, זוכים שנכנסו לגור בדירה ציינו שביעות רצון גבוהה מהתכנית (4.00 מתוך 5) וזוכים שחתמו על הסכם מכר, ציינו שביעות רצון של 3.84 מתוך 5.

אילו גורמים משפיעים על חוסר שביעות הרצון של הזוכים בתכנית מחיר למשתכן, וממה הזוכים דווקא מרוצים: הגורמים המשפיעים ביותר על אי שביעות הרצון מתכנית מחיר למשתכן הם: התמשכות התהליכים (25%) וחוסר מידע/אי-ודאות (24%).

לעומת זאת, רק 10% מבין הלא מרוצים, מעידים כי הם לא מרוצים מהנהלות משרדי הממשלה (משרד הבינוי והשיכון, משרד האוצר). כמו כן, רק 11% מהזוכים שאינם מרוצים, לא מרוצים מהתנהלות הקבלנים. ובהמשך לכך, רק 6% מהזוכים הלא מרוצים, אינם מרוצים מליקויי תכנון / ליקוי בנייה / רמה נמוכה.

הזוכים אינם מרוצים מטיב המידע שניתן להם בשלבים השונים של מימוש הזכאות, רכישת הדירה ואכלוסה: כמחצית מזוכי מחיר למשתכן (מבעלי הדעה במדגם, 48%) לא מרוצים מטיב המידע בתכנית מחיר למשתכן. הציון הממוצע (2.06 מתוך 5) משקף רמת שביעות רצון נמוכה מאוד.

האם הזוכים מרוצים מתכניות הדירה שלהם ומהמפרט שלפיו נבנית הדירה: כ-40% מבעלי הדעה במדגם מרוצים מהתכניות וממפרט הדירה בתכנית מחיר למשתכן. יחד עם זאת, הציון הממוצע (3.14 מתוך 5) של כלל הזוכים, משקף רמת שביעות רצון נמוכה.

מאידך ניתן לציין כי שביעות הרצון מתכניות ומפרט הדירה בתכנית מחיר למשתכן עולה בשלבים המתקדמים של הפרויקטים השונים. עם זאת, שביעות הרצון מתכניות ומפרט הדירה יורדת בקרב מי שנכנסו לגור בדירה.

למרות חוסר הוודאות, רוב זוכי מחיר למשתכן מביעים אופטימיות ביחס לתכנית: 52% מזוכי מחיר למשתכן אופטימיים לגבי מימוש הזכאות ואכלוס של הדירה אותה רכשו או צפויים לרכוש במסגרת מחיר למשתכן.

האם תכנית מחיר למשתכן שיפרה את הסיכוי של הזוכים לרכוש דירה ובכך הגשימה את מטרתה העיקרית: רק 16% מזוכי מחיר למשתכן מציינים כי תכנית מחיר למשתכן לא שיפרה את האפשרות שלהם לרכוש דירה.

בשונה מאלו, רוב מוחלט של הזוכים (62%) מציינים כי תכנית מחיר למשתכן שיפרה את האפשרות שלהם לרכוש דירה. 22% נוספים מקרב הזוכים, מציינים כי התכנית שיפרה את האפשרות שלהם לרכוש דירה רק במידה מסויימת.

פרופ' יצחק כ"ץ, מנכ"ל מכון המחקר מאגר מוחות: "העובדה שרוב כל-כך גדול מקרב זוכי מחיר למשתכן סבורים שיש להמשיך את תכנית מחיר למשתכן גם לאחר הבחירות ולאחר הקמת ממשלה חדשה, מעידה על מידת אמון גבוהה שהזוכים נותנים בתכנית ובהצלחה שלה. הדבר נובע כנראה מכך שלדעת רוב הזוכים התכנית שיפרה את יכולתם לקנות דירה. עם זאת, שביעות הרצון של הזוכים מאופן מימושה של התכנית עצמה, וממידת אי-הודאות הגלומה בה, נמוכה יחסית".

עו"ד אמיר לוזון, מייסד איגוד הזוכים וזוכה בתכנית מחיר למשתכן בעצמו, מגיב גם הוא לנתונים: "ראשית, אני רוצה להודות למכון המחקר מאגר מוחות ברשות פרופ' כ"ץ, אשר ערך את הסקר האובייקטיבי המקיף הראשון של זוכי מחיר למשתכן בישראל. חשוב מאוד שקולם של הזוכים יישמע בתקשורת בצורה בלתי אמצעית.

הסקר מחזק ונותן גושפנקא למה שהיה ידוע לנו עוד לפני כן, וזה העובדה שזוכים רבים בתכנית מחיר למשתכן סובלים מפערי מידע וחוסר וודאות משמעותי בקשר עם הזכייה והזכויות שלהם. אנחנו באיגוד הזוכים עושים ונמשיך לעשות מאמצים כבירים כדי להנגיש ללא עלות מידע לזוכים ולסייע להם לפזר את הערפל.

נשמח לחיזוק שיתוף הפעולה מצד משרדי הממשלה והגופים המעורבים בתהליך, כדי לקבל ולהנגיש לזוכים גם מידע לגבי התקדמות פרטנית של כל אחד ואחד מהפרויקטים. אני משוכנע כי אם נקבל יותר מידע מהרשויות לגבי כל אחד מהפרויקטים, רמת שביעות הרצון הכללית של הזוכים מהתכנית תעלה".