מכתבו של האדמו"ר מסאטמר
מכתבו של האדמו"ר מסאטמר צילום: ית המכירות הפומביות 'קדם', ירושלים

לרגל יום הבחירות חושף בית המכירות הפומביות 'קדם' בירושלים את מכתב ההסבר המקורי של האדמו"ר ר' יואל מסאטמר זצ"ל נגד ההשתתפות בבחירות.

במכתב החריף, אשר נחשף היום (שלישי) לראשונה, משווה ר' יואליש את ההשתתפות בבחירות לתמיכה במיסיונרים וקובע כי נטילת חלק בשלטון הציוני גרועה יותר מעבודה זרה. המכתב יעמוד למכירה פומבית לאחר חג הפסח.

המכתב נכתב בשנת 1951 (תשי"א) לקראת הבחירות והוא כולל הסבר ארוך המבסס את עמדתו התורנית של ר' יואליש נגד השתתפות בבחירות, עליה עומדים עד היום ממשיכי דרכו. "והלא המסיתים והמדיחים של הנוצרים הנקראים 'מסיאנערען', אילו היו משתתפים עמהם שומרי הדת מישראל, היו עושים הרבה טובות לישראל, גם היו מסייעין לישראל בהרבה מקומות לשמור כמה גופי תורה, אף על פי כן, לא היה עולה על הדעת לעשות עמהם איזה התחברות בשום אופן שבעולם, שנראה חס-ושלום כמודה בעבודה זרה, ואף שהיה טובה לשמירת תורתנו-הקדושה בהרבה עניינים", כותב ר' יואליש במכתבו.

"ואם כן, אלה המינים המסיתים ומדיחים למינות ואפיקורסות רחמנא-לצלן שזה גרוע הרבה מעבודה זרה (...) והמשתתף עמהם מודה לשלטון המינות והאפיקורסות הגרוע ממודה בעבודה זרה, ואם להשתתף בהכנסת שלהם חמיר הרבה יותר מלהשתתף עם ה'מיסיאנערון'", קובע ר' יואליש נחרצות. מכתב זה נכתב, כפי הנראה, לפני הבחירות לכנסת השנייה בחודש תמוז תשי״א (1951).

בתוך הדברים מציין ר' יואליש כי "כבר אמרתי כן בבחירה ראשונה, אבל רבים טעו אז בזה כי לא ראו עדיין המצב, אבל עכשיו שכבר העיד הנסיון".

במכתב הארוך, הנפרש על פני 16 עמודים, מופיעה גם עמדתו החריפה של ר' יואליש בעניין היתר מכירה. ״כל גדולי התורה האמיתיים אשר יראת ה' בלבבם, ומבקשים האמת, אסרו בהחלט. כי כל ההיתרים בזה הבל הבלים המה, אין בהם ממש, אשר חתרו איזה רבנים המושפעים ממנהלי הציונים האפיקורסים (...) והטעו איזה רבנים מועטים בחו״ל בדרכים שאין להעלות על הכתב״. יצויין כי רוב גדולי ישראל, מכל גווני הקשת של היהדות הנאמנה, חלקו על ר' יואליש מסאטמר בעניין הבחירות. כמו כן, אף בעניין 'היתר מכירה' כמה וכמה מגדולי ישראל לא הסכימו עמו.

מרון ארן, מבעלי בית המכירות הפומביות 'קדם' בירושלים, מציין, "המכתב ההיסטורי הזה מהווה את אחת הסנוניות הראשונות במחלוקת שמלווה את עמנו עד לימים אלה. העובדה כי עד ליום זה רבים עדיין חיים לאור הטיעונים האלה והעמדות האלה הופכות אותו למרתק וחשוב עוד יותר".

צילום: בית המכירות הפומביות
צילום: בית המכירות הפומביות