עידית סילמן
עידית סילמןצילום: שלומי יוסף

נשים דתיות יוצרות מציאות חדשה ומובילות היום בכל שדרות החברה הישראלית: בעסקים, במשפט, בחינוך, בלימוד תורה ובפוליטיקה.

פורום הנשים בבית היהודי שם לעצמו למטרה להמשיך ולהעצים את כוחה ומעמדה של האישה בכל תחומי החיים. זאת, מתוך שאיפה לשמור על ערכי המשפחה ועולם ההלכה ולעודד ולקדם נשים בזירה הציבורית והפוליטית.

אחד ההישגים המשמעותיים כיום הוא נוכחות נשית במרחב המפלגתי המתקיימת ומתקבלת כמהלך טבעי לגמרי .

במפקד האחרון של הבית היהודי, הגענו לכ 45% נשים מתפקדות, נתון הגדל מיום ליום.

בציבור הדתי-לאומי מתקיימים זה בצד זה צבעים וגוונים רבים. גם הרב אבינר מייצג גוון מסויים ורב זכויות בציונות הדתית.

כרבים מחברינו לדרך הציונות הדתית, אני חושבת כי אין פסול במחלוקת, להיפך. המחלוקת עומדת בבסיס הווייתו של עם ישראל מזה אלפי שנים וכל עוד מדובר בדיון מכובד וענייני, איני רואה כל בעיה להביע גם את דעתי:

אין כל הבדל ביכולותיהן של נשים להנהיג ואין הן חסרות דבר בכישרונותיהן לכך. כל אדם, צריך להבחן לפי כישוריו ויכולותיו לקדם את הסיעה בפרט ואת עם ישראל בכלל. כמובן, בהתאם לדרכה של הציונות הדתית: דרך אהבת התורה, העם והארץ. אהבת מדינת ישראל וכל אזרחיה. מקף המחבר את חלקי החברה הישראלית.

הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל, הראשון לציון והרב הספרדי הראשון של מדינת ישראל כתב באחת בתשובותיו עמדה עקרונית וחשובה:

"הלא בבחירות אלה מרכיבים אנו אלופים לראשינו ונותנים יפוי כוח לנבחרינו לדבר בשמנו... והנשים מקבלות עליהן מרותם של נבחרים אלה, ונשמעות להוראותיהם וחוקיהם הציבוריים והלאומיים, ואיך אפשר לתפוס החבל בשני ראשיו: להטיל עליהן החובה המשמעתית של נבחרי העם ולשלול מהן זכות בחירתן?!".

רבים רבים מרבני הציונות הדתית מגבים ותומכים בפעילות נשית ציבורית במישורים השונים

בכנסת ישראל או בשלטון המקומי. במשפט, בבריאות, בחינוך או בהיי-טק. נמשיך לפעול ולייצר כח נשי חזק ומשמעותי בכל תחום וצומת. אני יודעת שמדובר בתהליך ארוך ומתמשך אבל אמשיך להוביל אותו בראש מורם וללא חת.