מדריך בחירות לעובדים ולמעסיקים

את מי המעסיקים יכולים לחייב לעבוד? אילו בתי עסק יישארו פתוחים? ומהו השכר שמגיע למי שיעבוד בכל זאת?

עו"ד יעל דולב ועו"ד עידן פפר , ט"ז באלול תשע"ט

עו"ד יעל דולב
עו"ד יעל דולב
צילום: חזקי ברוך

הבחירות לכנסת ה-22 תיערכנה מחרתיים (שלישי) ועובדים ומעסיקים רבים תוהים מה אומר החוק לגבי עבודה ביום הבחירות שהוא כידוע יום שבתון.

את מי המעסיקים יכולים לחייב לעבוד? אילו בתי עסק יישארו פתוחים? ומהו השכר שמגיע למי שיעבוד בכל זאת?

עו"ד יעל דולב, ראש מחלקת דיני עבודה במשרד גרוס GKH ועידן פפר, עו"ד במחלקה, ריכזו עבורכם את כל המידע שצריך לדעת

הכלל: יום שבתון ביום הבחירות

סעיף 10 לחוק היסוד קובע כי יום הבחירות יהיה יום שבתון (שירותי התחבורה ושאר השירותים הציבוריים יפעלו כסדרם ביום זה).

אין קביעה בחוק האם משמעות המונח "שבתון" היא כי חל איסור מוחלט לעבוד – בדומה למשל לעבודה בשבת, אשר מצריכה אישור משר הפנים, או האם הדבר נתון להסכמתם של העובדים ומעסיקיהם.

על כל מעסיק/ה מוטלת החובה לוודא כי לעובדיהם ניתנת האפשרות לממש את זכותם הדמוקרטית ולהצביע – גם אם יעבדו במהלך יום הבחירות.

על מי חל השבתון? והאם יש תשלום עבור יום השבתון?

- עובד שעבד אצל מעביד לפחות 14 ימים רצופים סמוך ליום הבחירות.

- עובד שעבד בעבודות יזומות אצל אחד המוסדות הציבוריים לפחות 14 ימים מתוך החודשיים שקדמו ליום הבחירות.

לעובדים העומדים בתנאים האמורים – המעסיק מחויב לשלם את השכר הרגיל לו היו מתייצבים לעבודה.

עובדים שאינם עומדים בתנאים האמורים - זכאים שלא לעבוד ביום הבחירות, אך אינם זכאים לקבל שכר בגין יום זה.

מהו תשלום שכר יום השבתון לעובד שנדרש להתייצב לעבודה?

החוק שותק לגבי שכרם של העובדים שעובדים ביום הבחירות. יום הבחירות אינו נמנה תחת ימי "המנוחה השבועית" והפסיקה בנושא גובה התגמול אינה אחידה.

עם זאת, המשק נוהג לשלם לעובדים שעובדים ביום השבתון שכר של 200% - הם שווי יום העבודה הרגיל שווי יום השבתון לו זכאים העובדים. הנוהג הוא תוצאה של פרשנויות בתי הדין האזוריים וארגוני המעסיקים.

אם קיים אצלכם נוהג שונה לתשלום בימי בחירות קודמים – מומלץ להמשיך ולנהוג כפי שנהגתם בעבר.

מעסיק שחל עליו הסכם קיבוצי או צו הרחבה המסדיר את הנושא באופן פרטני – יידרש כמובן לפעול על פיו.

עובדים שמבקשים לעבוד במהלך יום הבחירות

נוהג התגמול בשכר של 200% מדרבן עובדים לבקש ולעבוד ביום השבתון. מעסיק אשר אינו רוצה לחוב בעלויות העסקה נוספות, רשאי לקבוע איסור ברור על עבודה ביום הבחירות