שוטר באזור מוגבל
שוטר באזור מוגבל צילום: דוברות המשטרה

בג''ץ דחה היום (ראשון) את העתירה של עיריית אלעד נגד משרד הבריאות והממשלה, וקבע כי העיר אלעד תישאר כאזור מוגבל עד יום רביעי.

בית המשפט העליון הבהיר כי אינו מתערב בהחלטות הממשלה ואנשי המקצוע.

בפסק דינם כתבו השופטים כי "אכן, מגבלות התנועה המוטלות על אזרחים מכוח ההכרזה על "אזור מוגבל" בהתאם לתקנות אזור מוגבל מהוות פגיעה קשה בחירויות הפרט, ולא ניתן להתייחס אליהן כעניין שבשגרה, אפילו בתקופה הלא שגרתית בה אנו מצויים".

"עמדו על כך השופט יצחק עמית בעניין לוונטהל שניתן אך לאחרונה בקשר עם ההכרזה על שטחה המוניציפאלי של העיר בני-ברק כ"אזור מוגבל", והשופטת ענת ברון בעניין רמות אלון בקשר עם ההכרזה על שכונה בירושלים כ"אזור מוגבל".

השופטים טענו כי ההחלטה לא התקבלה כלאחר יד. "יחד עם זאת, ההכרזה על העיר אלעד כ"אזור מוגבל" התקבלה בעקבות אירועי הדבקה רבים שהתרחשו בתחומי העיר ומתוך חשש מבוסס נתונים מפני התפשטות בלתי מבוקרת של הנגיף".

"כפי שעולה מתגובת המשיבים, ההחלטה לא התקבלה כלאחר יד, אלא היא תוצר של היוועצות עם גורמים מקצועיים רלוונטיים, ובשים לב לניסיון ההולך ומתגבש בקשר עם ההתמודדות למניעת התפשטות נגיף הקורונה".

"והנה מתגובת המשיבים מתברר שהדברים לא נמסרו בעתירה כהווייתם, וכי בין העותר 1 וסגנו לבין נציגי משרד הבריאות נערכו מספר שיחות בקשר עם ההכרזה על העיר אלעד כ"אזור מוגבל", באופן שאף הביא לשינוי במגבלות. פער זה בין תיאור השתלשלות העניינים המובא בעתירה לבין האמור בתגובת המשיבים איננו ניתן לגישור, ולא נותר אלא לתמוה על אודות הסיבות לו".

בסיום דבריהם אמרו כי "דין העתירה להידחות על הסף, שכן אין היא מעלה כל בסיס להתערבותנו בהחלטת הממשלה. לאור התוצאה אליה הגענו, לא ראינו מקום לדון בבקשה מטעם מרכז השלטון המקומי להצטרף להליך".