אילוסטרציה
אילוסטרציה צילום: ISTOCK

רני נויבואר, ראש אשכול משפט אזרחי במחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים פרסמה מכתב הקובע כללים לתשלומי ההורים לגנים הפרטיים בעקבות הסגר שהוטל וביטול הלימודים בגני הילדים הפרטיים.

המתווה פורסם בעקבות מתווה קודם שפורסם בסוף הקיץ, ולאור פניות שהתקבלו של אירגוני הגנים ופניות נוספות שביקשו לדעת כיצד יש ליישם את המתווה בסגר האחרון. מטרת המתווה היא לשמור על איזון ראוי והוגן בין הגנים להורים.

לעניין שכר הלימוד, מוצע כי ככלל ההורים לא ידרשו לשלם השתתפות בשכר הלימודים לגבי ימים שבהם הגן לא פעל בסגר האחרון, וזאת מאחר שהגנים לא פעלו למעלה מ- 30 ימים ועל כן הם זכאים למענקים מהמדינה ולא נדרשו לשלם שכר עבודה, שכן העובדים יצאו לחל"ת.

עם זאת, מאחר שהתקופה היא תקופה של חגים, ידרשו ההורים להשתתף בעלות של ימי החופשה כפי שהוסכם עם הגן בתחילת השנה ולא יהיו זכאים להחזר בגין ימי חופשה אלה.

לאור זאת: לגבי חודש ספטמבר, ההורים ישלמו את ימי פעילות הגן ואת ימי החופשה שהם 20 ימים, ולגבי חודש אוקטובר ההורים ישלמו - אם הגן אמור היה לצאת לחופשה בחול המועד, עבור 21 ימי פעילות; אם הגן היה אמור לפעול בימי חול המועד ההורים ישלמו עבור 16 ימי פעילות.

הצעת המתווה, שגובשה בתיאום עם הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן, נועדה להבטיח את ההמשכיות של המסגרת החינוכית ואת פעילות הגן לטובת הגנים וההורים.