חברת חשמל
חברת חשמל צילום: איסטוק

חברת החשמל מודיעה על מבצע לעידוד הלקוחות לשלם את כל חובותיהם השוטפים בשנת 2020 בגין שימוש בחשמל.

במהלך תקופת המבצע, חודש דצמבר, יוכל כל לקוח אשר צבר חובות החל מינואר 2020 להסדיר את חובו ללא תוספת ריביות ועמלות ובפריסת תשלומים נוחה.

עם תחילת התפשטות מגיפת הקורונה, במרץ 2020, הודיעה חברת החשמל כי לא תנתק לקוחות חייבים, אפשרה מתן קודי חירום ללקוחות מונה תשלום מראש וסיפקה במשך שלוש תקופות שונות אשראי נוסף של 30 ימים לעסקים קטנים ובינוניים, וזאת בנוסף להסדר פריסת התשלום לחשבונות שוטפים. בתקופה זו גדלו חובות הלקוחות לחברה פי שניים.

כעת מודיעה החברה על מבצע שמיטת ריביות ועמלות ללקוחות שצברו את חובותיהם בגין חשבונות שהופקו במהלך שנת 2020 אשר יסדירו את חובם במהלך חודש דצמבר השנה.

לקוחות חייבים אשר ישלמו עד 3 תשלומים יקבלו פטור מלא מתשלום ריבית ועמלה על כל החוב, לקוחות אשר ישלמו בין 4 ל- 5 תשלומים יחויבו ב 70% מסכום הריבית והעמלה.