עו"ד ונוטריונית רחל שחר
עו"ד ונוטריונית רחל שחר צילום: ISTOCK

אחד מן המקרים המעניינים שהגיעו לרשם לענייני ירושה בבאר שבע היה מקרה של אישה שערכה צוואה ויום אחרי עריכת הצוואה נפטרה.

המקרה הזה עורר תדהמה בקרב עורכי דין לענייני משפחה ופנינו אל עורך דין מומלץ לענייני משפחה רחל שחר לברר מה היה אותו מקרה ומדוע הרשם לענייני ירושה סירב לקיימה והעביר באורח מיידי את הטיפול לבית המשפט לענייני משפחה.

המקרה שאירע היה ממש כך: למזכירות הרשם לענייני ירושה הוגשה בקשה לצו קיום צוואת המנוחה ז.ב.ל. ז"ל מיום 6/11/11. המנוחה נפטרה ביום 7/11/11 – יום לאחר כתיבת הצוואה.. לאור זאת, ביום 13/2/14 דרשה ב"כ היועץ המשפטי לממשלה כי יינתן תצהיר לגבי יורשיה על פי דין של המנוחה.

כמו וכן, הואיל ומדובר בצוואה שנערכה בפני נוטריון, בהתאם לסעיף 22 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965, ביקש ב"כ היועמ"ש אישור רפואי בהתאם לתקנה 4(ה) לתקנות הנוטריונים, תשל"ז-1977.

יום 16/6/14 המציא ב"כ המבקשת תצהיר כנדרש וציין במכתבו כי אין בידי מרשתו תעודה רפואית. מן התצהיר עולה כי הצוואה נערכה בעת שהמנוחה היתה מאושפזת בבית החולים. לאחר הבהרות נוספות, הודיעה ב"כ היועמ"ש כי אינה מתערבת בבקשה. למרות זאת הרשם לענייני ירושה פסל את הצוואה באופן מיידי.

עורך דין ירושות וצוואות במרכז רחל שחר מסבירה כי סעיף 22 לחוק הירושה קובע כי ניתן לעשות צוואה בפני רשות.

סעיף 22(ז), שהוסף בשנת 1976 קובע "דין נוטריון כדין שופט".

על נוטריון חלות חובות מכח חוק הנוטריונים, תשל"ו-1976 וכן תקנות הנוטריונים, תשל"ז-1977.

6.תקנה 4(ה) לתקנות הנוטריונים קובעת:

"לא יתן נוטריון אישור על עשיית פעולה בפניו אם המבקש לבצע את הפעולה מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, כל עוד לא הוצגה בפניו תעודה רפואית לפי טופס שבתוספת הראשונה שהוצאה ביום עשיית הפעולה; התעודה הרפואית תצורף לעותק האישור שיישמר בידי הנוטריון."

הרשם קבע כי במקרה דנן, כאמור, אין בידי המבקשת תעודה רפואית.

לצורך העניין הנדון, אין צורך לקבוע אם העדר תעודה רפואית מאיינת את תוקפה של פעולה שערך נוטריון, אלא יש להתייחס אך להליך של עשיית צוואה. בעניין זה, התשובה מצוייה בסעיף 25(ב)(3) לחוק הירושה הקובע כי מרכיבי היסוד של הצוואה בפני רשות הם כי "הצוואה נאמרה בפני רשות או הוגשה לרשות, על ידי המצווה עצמו". מתוך עיון בבקשה, נראה כי אכן התקיימו מרכיבי היסוד של הצוואה ולכן מדובר בצוואה פגומה.

סעיף 67א(א)(6) לחוק הירושה קובע כי על הרשם לענייני ירושה להעביר בקשה בעניין צוואה שנפל בה פגם לבית המשפט. לאור האמור, אני מורה למזכירות הרשם לענייני ירושה להעביר את התיק לבית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע.

גם הרשם הוסיף בפסק הדין נימה אישית וציין כי: "אודה ולא אבוש כי בנסיבות התיק, כאשר היורשים על פי דין מודעים ומסכימים לקיום הצוואה על אף פגם שנפל בה, אין אני רואה כל הגיון שבקשה מעין זו תועבר לבית המשפט. שתי מטרות עמדו לנגד עיני המחוקק בעת הקמת המוסד של הרשם לענייני ירושה. האחת היא "למנוע טיפול כפול בבקשות לצווי ירושה וצווי קיום צוואה ובכך להקל את העומס הרובץ על בתי המשפט".

"במצב עניינים זה, סבור אני כי מן הראוי הוא שהמחוקק יבטל את סעיף 67א(א)(6) לחוק הירושה המחייב את הרשם לענייני ירושה להעביר כל צוואה פגומה לבית המשפט. אין חולק כי ככל שיש מחלוקת לגבי קיום הצוואה, יועבר העניין לבית המשפט, אך רוב רובם של הפגמים הינם פגמים טכניים, שאין מחלוקת בין הצדדים כי הצוואה אכן משקפת את רצונו של המצווה. במקרים אלה, מן הראוי להקל על בתי המשפט והצדדים.

בכל שאלה נוספת כנסו לערוץ היוטיוב שלנו בסרטון בנושא צוואה הדדית

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו