אין תאריך קבוע לעצמאות לאומית

הכרזת העצמאות הייתה אמורה להיות ביום השבת בעת פקיעת המנדט הבריטי, אלא מחשש לחילול שבת הקדימו את זה ליום שישי. כך גם היום אנחנו משנים את החגיגות על מנת שלא לחלל שבת, ויש לזה גם השלכות הלכתיות

הרב יוסף צבי רימון , ב' באייר תשפ"א

אין תאריך קבוע לעצמאות לאומית-ערוץ 7
הרב יוסף צבי רימון
צילום: אלירן אהרון

לפי לוח השנה שלנו, ה' באייר, יום הכרזת המדינה, יכול לחול בימים ב', ד', ו' או בשבת.

כבר בשנותיה הראשונות של המדינה הוחלט שכאשר יום העצמאות חל ביום שישי או בשבת, לא יציינו אותו בה' באייר אלא ביום חמישי שלפניו, כדי למנוע חילול שבת במהלך החגיגות. לפני מספר שנים הוחלט בעקבות בקשת הרבנות הראשית שגם כאשר ה' באייר חל ביום שני, ידחו את חגיגות יום העצמאות ליום שלישי, כדי למנוע חילול שבת במהלך ההכנות לטקס יום הזיכרון, שיתחיל במוצאי שבת. בעקבות זאת הגענו למצב משונה: אנו חוגגים את יום העצמאות בה' באייר רק כאשר ה' באייר חל ביום רביעי.

מצב זה מעלה שאלה חשובה ביותר: מה התוקף של יום העצמאות שלא בזמנו? האם ניתן לומר הלל ביום זה? מה הדין של יום הזיכרון שחל בה' באייר? האם יש בו סממנים חגיגיים? האם אומרים בו תחנון? מתי מותרים בגילוח? ביום שחוגגים בו את יום העצמאות או בה' באייר?

יום העצמאות איננו החג היחיד שהתאריך שחוגגים אותו משתנה. לגבי פורים אומרת הגמרא שאם הוא חל בשבת, אין לקרוא את המגילה בשבת אלא ביום שישי. מדברי הגמרא עולה שכאשר יש חשש לחילול שבת, חכמים יכולים לקבוע שיש להקדים את קיום המצווה לפני השבת. מכאן יש ללמוד לכאורה גם לגבי יום העצמאות: כאשר יש חשש לחילול שבת, יכולים חכמי הדור לקבוע שצריך להקדים את החגיגות ליום חמישי, או לדחות ליום שלישי.

אמנם, נראה שגם ללא סוגיה זו, יש לקבוע את החגיגות בתאריך שאותו קבעה המדינה, בגלל חששות לחילול שבת. ייתכן שבנוגע ליום העצמאות יש עניין מיוחד שלא יגרום לחילול שבת ועל פי זה ייקבע יום העצמאות. יום העצמאות נקבע באופן עקרוני לפי זמן פקיעת השלטון הבריטי בארץ ישראל. יום זה היה אמור להיות בשבת, אולם כדי למנוע חילול שבת הוקדמה הכרזת המדינה בכמה שעות, לשעות הצהרים של יום שישי! אם כך, הכרזת העצמאות של מדינת ישראל לא נעשתה במועדה כדי למנוע חילול שבת.

מעשה אבות סימן לבנים. גם כיום יום העצמאות נדחה בגלל חשש לחילול שבת. זהו קידוש השם עצום! אין מדינה בעולם שדוחה את יום העצמאות שלה בגלל חששות דתיים - רק במדינת ישראל אין תאריך קבוע ליום העצמאות, אלא הוא משתנה בהתאם לחששות מחילול שבת. זוהי עצמאות אמיתית - יום עצמאות שנקבע על ידי מלכות ישראל, יום עצמאות שנקבע בהתאם לשמירת השבת. נמצא שקביעת יום העצמאות בזמנים שונים כדי למנוע חילול שבת - יש בה ביטוי מרומם לעצמאות המדינה.

לאור האמור, בכל שנה יש לחגוג את יום העצמאות ביום שנקבע בחוק לחגוג בו את היום כדי למנוע חילול שבת, וזהו התאריך העיקרי באותה שנה. זהו היום שאומרים בו את ההלל וזהו היום שמותר בו להתגלח. יחד עם זאת, ביום ה' באייר אין לומר תחנון, כיוון שבו ביום אירע הנס של הכרזת המדינה.

"יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם". נודה לקב"ה על כל הדברים הנפלאים שנתן לנו, ונתפלל שיוסיף ויראה לנו את מדינתנו הולכת ונבנית, הולכת ומתפתחת, הולך אורה ובוקע באור טוב ונעים, באור של קדושה וטהרה.

הרב יוסף צבי רימון הוא ראשי בבית המדרש במרכז האקדמי לב ויו"ר סולמות