בני ברק
בני ברק Photo by Gili Yaari /Flash90

עם כניסתה של שנת השמיטה הציב אגף התברואה בבני ברק עשרות מתקני 'פח שמיטה' ייעודיים בכל רחבי העיר לקליטת שיירי שימוש בייתי של פירות וירקות.

זאת, בשל ההלכה האומרת כי אין 'להפסיד' פירות שנקנו בקדושת שביעית.

"צוות האגף מציב בפריסת שיא עשרות נקודות ייעודיות בהן הוצבו הפחים המיוחדים שיטופלו בתכנית מיוחדת על ידי צוותי האגף, בפינוי מיוחד תוך שמירה על קדושת פירות שביעית", נמסר בהודעה חגיגית מעירית בני ברק.

לדברי העיריה, "הבשורה היוצאת מבני ברק עירו של מרן החזון איש זצוק"ל מנחיל ייסודי השביעית בדור האחרון, מהווה בשורה של ממש לכל ערי ישראל כולה. לראשונה נוטלת העירייה על כתפיה את הטיפול בפירות שביעית ומסייעת לרבבות תושבי העיר בשמירה על ההלכה ומניעת ביזוי פירות וירוקת הקדושים בקדושת שביעית, כאשר הטיפול כולו נעשה בהתאם להנחיות רבני העיר".

ראש העיר אברהם רובינשטיין אמר כי "בני ברק נרגשת על זכייתה להיות חלוצה בתחום הלכתי חשוב זה, כאשר במאמץ עירוני כולל שיימשך בס"ד במשך כל שנת השמיטה, ייזכו תושבי העיר לשמור על מצוות השביעית וסגולתה המיוחדת, ומבני ברק יוצאת מאז היווסדה ועד היום – תורת השביעית ואהבת מצוותיה".