מקווה
מקווה צילום: istock

הראשון לציון הרב שלמה עמאר, רבה הראשי של ירושלים, הורה לסגור את כל המקוואות לנשים בערב יום כיפור.

נשים שמבקשות לטבול בערב יום הכיפורים לא יוכלו לעשות זאת. מקוואות הגברים יישארו פתוחים.

הרב עמאר הסביר כי "אף שיש דעות בפוסקים שצידדו בכך ויש רבים שחלקו עליהם, בזמן הזה שנפרצו כל הגדרים והאיסורים הפכו להיתרים והפריצות פשתה ואף בתי ערכאות וממשלות מאשרים ומסייעים לכוח המכשלות, יש לאסור".

בארגון עתים תקפו: "ההחלטה התקבלה במחטף, ברגע האחרון, מבלי לתת לנשים אפשרות לקיים את מנהג עדתן וביתן מזה מאות בשנים. פנינו באופן בהול על מנת לבטל את רוע הגזירה. מדובר בהתערבות לא חוקית במנהגן של נשים מדורי דורות.

''אפליית נשים וסגירת מקוואותיהן, בעוד מקוואות הגברים ישארו פתוחים היום, היא אפלייה פסולה ופגיעה חמורה בחופש הדת. פנינו באמצעות המחלקה המשפטית של עתים למשרד הדתות באופן בהול בדרישה שיתערב בנושא ויפתח את מקוואות הנשים בירושלים באופן מיידי", הוסיפו בארגון עתים.

חברת הכנסת לשעבר רחל עזריה הגיבה: ''שומעת את הבכי של חברותיי שנוהגות לטבול בערב יום כיפור. הסבתות שלהן טבלו, השנה הרב הראשי מונע את זה מהן בכח, באמצעות נעילת המקוואות (הציבוריים, ממומני המיסים) לנשים. למה? משהו מופרך שקשור לפריצות. הרב ילך לטבול, גם אנשי המועצות הדתיות. שומעת את חברותיי בוכות. זו טבילה עם שרץ ביד''.