ניר חפץ
ניר חפץ Photo by Avshalom Sassoni/Flash90

ביום שלישי צפויה להיפתח בדיוני תיק 4000 עדותו של ניר חפץ, מקורבו ואיש סודו לשעבר של בנימין נתניהו.

הציפייה לעדות זו דרוכה בשל הקשר האישי והישיר של חפץ עם נתניהו. האם הדריכות הזו מצדיקה את עצמה? למה צריך ונכון לשים לב בעדות הזו? על כך ועוד שוחחנו עם עורך הדין אייל בסרגליק, מומחה לעבירות צווארון לבן, יו"ר הפורום הפלילי של לשכת עורכי הדין ומי שבאחרונה הצטרף לשורות הליכוד.

"ראוי לזכור שניר חפץ הוא עד מדינה כלומר שותף לדבר עבירה שקיבל טובת הנאה עבור עדותו. כלומר שכל ראיה שמוגשת באמצעותו, כולל עדותו עצמה, תצטרך תוספת ראייתית חיצונית, ראיה מסייעת שתחזק אותו ותוביל להאשמת הנאשם, בנימין נתניהו, ממקור חיצוני", מציין עו"ד בסרגליק את נתוני הרקע.

"התביעה מנסה דרך ניר חפץ להוכיח את מה שהיא לא הצליחה להוכיח עד כה בכלל. היא ניסתה להוכיח שהיו פניות חריגות של נתניהו לסיקור חיובי וזה לא עלה בסופו של דבר. היה עד פתלתל ולא מהימן בשם אילן ישועה, יש עדים נוספים בעלי ואינטרסים, יש את העדות של ברגר הוכיחה שלא היה שום דבר חריג מבחינת הרגולציה ואולי גם לברגר היו אינטרסים. חפץ אמור לספק את הרכיב של המתת, כלומר להראות שנתניהו עשה בעבור הפעולות כעובד ציבור ולהראות שהייתה לו התערבות אישית בדברים".

מוסיף בסרגליק ומציין כי חפץ "מחזיק הרבה סודות כמקורב ביותר לנתניהו. הוא יכול לשפוך הרבה מאוד אור על הפרשייה, אבל מנגד אנחנו גם יודעים שאיימו עליו באיומים שונים ומשונים, שהובילו לתפירת עסקת עד המדינה באופן שבה היא נסגרה עם ענישה חריגה. התביעה מצפה שהוא יספק את הסחורה. מה הוא יספק? האם הוא יוכל להוכיח קשר ישיר של נתניהו לעבירות? אני מסופק. גם מקריאת התמלילים והאמירות הקשות כלפי נתניהו לא ראיתי אמירות חד משמעיות שמספקות את הסחורה שבעבורה הוא הומלט מכתב האישום".

"יהיה מעניין לראות מה הוא יעשה בחקירה הנגדית כי ראינו בתיק הזה פער עצום בין העדויות במשטרה לבין רענוני זיכרון מאוחרים שלהם לבין העדות בבית המשפט, גם בחקירה הראשית וגם בחקירה הנגדית", מוסיף ומציין בסרגליק.

האם ניתן להבין מעצם היותו של ניר חפץ עד מדינה, כלומר שותף לדבר עבירה, שאכן הייתה עבירה של נתניהו ולעבירה זו היה חפץ שותף? בסרגליק משיב ומבהיר שהדברים לא מחייבים כלל ועיקר שכן בעסקת עד המדינה יתכן והוצעה לו סגירת תיקי עבירה שאינם קשורים כלל ועיקר לאישומים בהם מואשם נתניהו.

לקראת העדות עצמה אומר עו"ד בסרגליק כי "יכולה להיות הפתעה כשנתניהו יגיע", מה שככל הנראה אכן יקרה בהמלצת עורכי דינו של נתניהו. בנוסף "יתכן ויהיו אמירות פוגעניות ומביכות של חפץ. אותי כמשפטן מעניין האם הוא זה שיוכל להוכיח קשר ראייתי ישיר של נתניהו לעבירה ולא שביל הפרורים שהיה עד עכשיו ולא גרסה שקרסה כמו העדות של אילן ישועה, אלא משהו ממשי שמוכיח עבירה. עד עכשיו הפרקליטות לא הצליחה, אפילו נסיבתית, לקשור את נתניהו למה שהיא מייחסת לו".

איך נזהה שאכן מתחוללת בעדות ניר חפץ דרמה של ממש? "אם ניר חפץ יפיל את נתניהו באופן ישיר אנחנו נשמע על כך. אם הוא יגיד שהייתה התערבות חריגה, שהייתה מערכת של תן וקח, אז נראה את הדברים. אם הוא יגיד 'איימו עליי, חייבו אותי, הכריחו אותי' הפרקליטות תהיה בבעיה".

במידה ואכן יצליח חפץ בעדותו להוכיח מערכת של תן וקח לא יהיה די בכך שכן החוק מחייב את בית המשפט למצוא ראיות חיצוניות שיבססו את העדות הזו ומסבכות את נתניהו בעבירה. זאת משום שמדובר בעדות של עד מדינה שמקבל טובת הנאה על עדותו, לא ניתן יהיה להסתמך על עדותו בלבד.

"זו הולכת להיות עדות מעניינת. צפוי בה גם הרבה רפש והחקירה הנגדית צפויה להיות מעניינת לא פחות. יהיה מאוד מעניין לדעת עד כמה האיש מאוים, עד כמה הוא רצה למלט את עצמו ועד כמה דבריו הם אמת או אמת לשעתה", דברי בסרגליק.