עורך דין פלילים
עורך דין פלילים FREEPIK

זומנתם לחקירה פלילית במשטרת ישראל או בגוף חקירה אחר – ימ״ר, להב 433, יאל״כ, יאח״ה, רשות המסים, רשות ניירות ערך, רשות הגבלים עסקיים? הנכם חשודים בעבירות פליליות? הוגש כנגדכם כתב אישום בעבירות פליליות?

פנו לייעוץ משפטי מאת עורך דין פלילי ככל וזומנתם לחקירה פלילית על ידי אחד מהגופים החוקרים – משטרת ישראל, יחידה ארצית לחקירות הונאה, להב 433, מע"מ, מס הכנסה, רשות לניירות ערך, רשות להגבלים עסקיים, ביטוח לאומי וכו׳.

ישנה חשיבות רבה לקבלת ייעוץ משפטי, מוקדם ככל שניתן, מעורך דין פלילי מנוסה, שיקפיד על שמירת זכויותיכם כחשודים או עצורים.

להלן מספר עצות "זהב" בסיסיות, בשלב קריטי של חקירה בו כל פעולה יכולה להשליך על אופן התמשכות ההליכים הפליליים כנגדכם:

התייעצו עם עורך דין פלילי בהקדם האפשרי.

 • פגישתכם עם עורך דין פלילי מוקדם ככל שאפשר לקבלת ייעוץ משפטי פרטני בעניינכם הינה קריטית לסיום ההליך באופן שיקטין את החשיפה הפלילית.
 • לא פעם נשמעות אמירות מפי אנשים נורמטיביים כי חשבו שעמידה על זכותם להיוועץ בעורך דין בטרם חקירה עלולה לגרום לגוף החוקר לחשוב כי הינם אשמים, מדובר בטעות חמורה! היוועצות עם עורך דין פלילי בטרם נחקרתם הינה זכות המעוגנת בחוק לכל נחקר ואין בעמידתכם על זכותכם זו כדי להעיד במאומה על אשמתכם. הוראות החוק קובעות כי על האחראי על החקירה לאפשר לכם להיפגש עם עו"ד "ללא דיחוי"! רשויות החקירה מורגלות כי נחקר מלווה בעורך דין כדבר שבשגרה.

ייעוץ וליווי צמוד בהליכי החקירה על ידי עורך דין פלילי מנוסה, יכולים למנוע פגיעה של ממש בזכויותיכם ואף יגדילו את הסיכויים לסיים את ההליכים הפליליים כנגדכם במהרה ואולי אף מבלי שיוגש בעניינכם כתב אישום.

זומנתם לחקירה באזהרה או כעדים.

חקירה באזהרה:

 • ככל שזומנתם לחקירה באזהרה באחד מגופי החקירה בארץ (לחצו כאן אם אתם זקוקים לעורך דין פלילי בתל אביב ? או עורך דין פלילי במרכז ?) הרי שהגוף או היחידה החוקרת סבורים כי קיים חשד שביצעתם עבירה פלילית.
 • קראו והיוועצו מוקדם ככל שניתן בעורך דין פלילי - בתחילת החקירה תשאלו על ידי החוקר האם הינכם מעוניינים להיוועץ בעורך דין לפני חקירה. אם החוקר לא מודיע לכם על זכותכם זו בתחילת החקירה, דעו כי זכותכם זו מעוגנת בחוק והחוקר מחוייב לקרוא לעורך דין, בהתאם לדרישתכם זו.
 • אל תסתמך על המלצות החוקר - זכור: החוקר אינו חברך ואינו מעונין בטובתך כי אם בחקירת החשדות - אמירות החוקר, כגון: אין לך כל צורך בעורך דין שכן מדובר בחקירה קצרה ומהירה - אין בהם ממש. בחירת הנחקר שלא להיוועץ בעורך דין פלילי בשלב המקדמי של החקירה, מובילה בדיוק לדבר ממנו ניסה הנחקר להימנע יותר מכל – הימשכות ההליכים הפליליים ואף הגשת כתב אישום וניהול הליך פלילי שאורך זמן רב תוך השקעת משאבים נפשיים רבים, אשר לא פעם ניתן להימנע מכך או למזער את הנזקים בקבלת ייעוץ משפטי מקדים - אין להקל ראש בכל שלב בהליכי החקירה ולבקש לעמוד על זכותכם להיוועץ בעורך דין פלילי מנוסה ויפה שעה אחת קודם.
 • סרבו לענות על שאלות בטרם מגיע עורך דין פלילי - ככל שהחוקר מסרב לקרוא בהתאם לדרישתכם לעורך דין, הרי שהדבר הוא בניגוד לחוק. אל תענו על כל שאלה וודאו כי בהודעתכם נרשם כי הנכם מסרבים לענות על כל שאלה עד אשר ימלאו בקשתכם להיפגש ולהיוועץ בעורך דין פלילי.
 • סוג העבירה המיוחסת לכם - חשוב להבין איזו עבירה פלילית מיוחסת לכם, החוקר נדרש לפרט בפניכם את העבירה או העבירות בהם הינכם חשודים.
 • חסיון עורך דין לקוח -זכור: שיחה עם עורך דינך הינה חסויה, אם נשאלת בחקירתך על שיחה זו והייעוץ שקיבלת זכותך שלא להשיב על כך והדבר לא ישמש כנגדך.
 • אל תנחש- אם אינך זוכר עניין מסוים עליו נשאלת, ציין כי אינך זוכר בוודאות ובשום פנים אל תנסה לנחש.
 • הצגת מסמכים בחקירה - ככל שהינך נשאל לגבי מסמכים מסויימים, בקש לראותם קודם תשיב לשאלות על אותם מסמכים. קרא את המסמך במלואו ובשקידה, ולא רק את החלק או הסעיף אליו מפנה החוקר, כדי להבין את התוכן המלא של אותו מסמך.
 • פרט את מצבך הנפשי / רפואי - אם אתה חש בלבול, לחץ או חש ברע, אמור זאת באופן מפורש לחוקר ובקש שהדבר יירשם בהודעתך.
 • פרטים נוספים - ככל שאתה חושב, כי יש דברים שחשוב שיאמרו וירשמו בחקירתך, גם אם לא נשאלת עליהם במהלך חקירתך על ידי החוקר, אל תהסס לפרטם ולדרוש מהחוקר לרשום אותם.
 • הכל נרשם ומתועד - בחקירה שום דבר לא נאמר "אוף דה רקורד". כל מה שתאמר לחוקר או לנחקר אחר, עת אתה נמצא בדרכך אל החקירה על ידי שוטרים או במשרדי היחידה החוקרת - בטרם גביית ההודעה, בהפסקה, במסדרון, בתום גביית ההודעה ובכלל, יכול להירשם ולשמש כנגדך. זכור, שום דבר אינו מקרי - פגישתך כנחקר עם חשוד אחר, הושבתכם יחד או מפגש בינך לבין חשוד במסדרון או בשירותים, חקירה על ידי חוקר "טוב" וחוקר "רע", כניסה של חוקר נוסף - כל אלה אינם מקריים ועליך להיזהר מתרגילי חקירה אשר מטרתם להוכיח את אשמתך. כל ממצא שיאסף יצטרף לחומר הראיות בתיק וישמש כנגדך בבית המשפט.
 • זכות השתיקה - כנחקר במעמד של חשוד, על פי החוק עומדת לך זכות השתיקה. התשובה לשאלה מתי כדאי לעשות שימוש בזכות זו משתנה ממקרה למקרה ויש לשקול היטב את השימוש בה שכן שתיקה בחקירה משמעותה חיזוק הראיות כנגדך ואף בית המשפט אינו רואה בעין יפה שתיקה של חשוד בחקירתו. בכל מקרה, מומלץ להיוועץ בעורך דין פלילי אם כדאי לשמור על זכות השתיקה.
 • קרא את הודעתך הכתובה בטרם תחתום - קרא את הודעתך לאט ובשקידה בטרם אתה חותם עליה. ככל שיש טעות בקש לתקנה ועמוד על כך כי השאלה שנשאלת או התשובה שמסרת ירשמו בהודעה באופן מדויק. אל תחתום בטרם הינך עושה כן.
 • בדיקת פוליגרף- לפעמים חוקר יכול להציע לנחקר ולבדוק הסכמתו לבדיקת פוליגרף. תוצאות בדיקה כזאת אינן קבילות לצורך הרשעה, אך עדיין משמשות את רשויות החקירה כדי למשל לבקש הארכת מעצר לחשוד. מומלץ להיוועץ בעורך דין פלילי בעניין זה.
 • הזהרו משיבוש הליכי חקירה! עורך דינכם הוא היחיד עימו מותר לכם לדבר על חקירתכם, הזהרו עד מאוד משיבוש הליכי חקירה - הימנעו משיחות עם נחקרים, עדים, העלמת מסמכים או ראיות.
  שיבוש הליכי חקירה הינה עבירה חמורה שצובעת בשחור את כל שאר העבירות בהן אתם חשודים, ואם אין די בכך, אף עלולה להצביע על אשמתכם בעניינים שבהם נחקרתם. ככל שיוחלט להגיש כנגדכם כתב אישום, עבירה זו עלולה להתווסף כעבירה נוספת לעבירות שייוחסו לכם.

חקירה כעדים:

 • הדבר הראשון שנחקר צריך לשאול הוא אם הוא זומן כעד או כחשוד. עד אינו יכול לשתוק בחקירה, ומחויב להשיב על כל שאלה בחקירה למעט על שאלות שהתשובה עליהן עלולה להפליל אותו.
 • דעו! עדות יכולה להפוך לחקירה באזהרה, מומלץ להיוועץ בעורך דין פלילי מיד עם זימונכם לעדות או חקירה, בין אם זומנתם כעדים ובין אם זומנתם לחקירה כחשודים.

זכרו, הכללים המפורטים להלן הינם כללי אצבע בלבד, ישנה חשיבות עצומה להיוועץ במשרד עורכי דין מוביל ובעורכי דין פליליים מנוסים בשלב המוקדם ביותר של ההליך הפלילי כדי להתאים את "חליפת ההגנה" הטובה ביותר למידותכם. מיד עם זימונכם לחקירה או אם נעצרתם, מייד עם מעצרכם.

** אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא. המסתמך על תוכן המאמר ללא היוועצות משפטית פרטנית, עושה זאת על דעת עצמו בלבד ועל אחריותו.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו