המכתב של מונטיפיורי
המכתב של מונטיפיוריצילום: בית מכירות מורשת

מכתב מיוחד הנושא את הלוגו "HOLY LAND", ששלח השר משה מונטיפיורי נחשף על ידי בית המכירות הפומביות "מורשת".

המכתב מלמד על מערכת היחסים הקרובה שניהל הפילנתרופ עם רבני ופרנסי הקהילה בירושלים.

המכתב נשלח לצד צ'ק שנועד לסייע לרווחת נזקקי הקהילה היהודית בירושלים והנגיד הלונדוני ביקש באמצעותו לוודא שההמחאה הגיעה ליעדה.

המכתב ממוען לרבני ירושלים מכל החוגים רבי אברהם אשכנזי, רבי דוד בן שמעון שכונה הדב"ש, רבי אליעזר דן הרלב"ג ורבי ניסן ב"ק שאותו העריך השר במיוחד ופעל שבית דפוסו יהפוך לעוגן כלכלי עבור יהודי העיר.

על פי חותמות הדואר, עברה המעטפה מספר תחנות, מלונדון לצרפת ומשם לאלכסנדריה ומאלכסנדריה לירושלים.

למעלה ממאה שנים חי משה מונטיפיורי, ואת כל ימיו הקדיש כליל לטובת העם היהודי. הוא קנה לו שם עולם בפעולותיו הכבירות לטובת עם ישראל על כל פזוריו: באירופה, באסיה, באפריקה, ובמיוחד למען הישוב היהודי המתחדש בארץ ישראל, אשר אי אפשר לתאר את קיומו מבלי עזרתו של מונטיפיורי.

הודות למעמדו הרם, סגולותיו הנפשיות והשפעתו הנעלה, נעשה האיש מעין שגרירם של היהודים. הוא הופיע כדמות מופלאה וכמלאך גואל ומושיע, ובבתי ישראל רבים בדור הקודם היתה תלויה תמונתו של השר הצדיק – יחד עם תמונות הגר"א מוילנה, רבי יצחק אלחנן ספקטור מקובנה, ועוד.

לא היה כמעט בית יהודי בכל רחבי תבל - מרוסיה ועד מרוקו, מאוסטריה ורומניה עד למצרים וסוריה וארץ־ישראל - שלא היתה תלויה בו ב״כותל המזרחי״ תמונתו הפטריארכלית של השתדלן הישיש, בכיפה השחורה על ראשו, בלבושו האופייני.

המוני בית ישראל העריצו אותו, רקמו אגדות סביבו ושרו שירים לכבודו. רבבות יהודים נשאו על שפתותם בהתפעלות ובחרדת קודש את השם הנכבד "מונטיפיורי". השם שהיה לסמל הגדולה והכבוד, הנדיבות והצדקה, הישועה והרחמים.

הפריט עומד למכירה במחיר התחלתי של 1,600 דולרים. ב'מורשת' מסבירים כי המחיר הוא אטרקטיבי כשהמטרה היא לאפשר גם לאספנים מתחילים להצטרף אל מעגל חובבי פריטי האספנות והיודאיקה.

המכירה תתקיים ביום רביעי הקרוב 12.1.22

המכתב של מונטיפיורי
המכתב של מונטיפיוריצילום: בית מכירות מורשת