רמי קלינשטיין שר בנווה דניאל את השיר שתירגם יאיר לפיד