מאבטח. אילוסטרציה
מאבטח. אילוסטרציהצילום: ISTOCK

משרד החינוך דורש מבתי הספר היהודים לשכור מאבטח עבור טיולים בירושלים, בעוד בתי ספר ערבים פטורים משכירת מאבטח עבור אותם הטיולים בדיוק.

במסמך שנשלח למנהלי המחוזות וקציני הבטיחות המחוזיים מטעם משרד החינוך, נאמר כי "בתי ספר במגזר הלא יהודי: לא מחויבים בתיאום ובאבטחה חמושה".

בפתח המסמך נכתב: "בהמשך למכתבנו בנושא אבטחת טיולים במערב העיר ירושלים, המחייבת אבטחה לפי מפתח של מאבטח ל-50 תלמידים, ולפי הנחיות משטרת ישראל, הננו לעדכן מספר הקלות שהועברו היום מאגף האבטחה במשטרת ישראל".

לצד ההקלה שניתנה לבתי הספר הערבים שאינם חייבים בשכירת מאבטח, נכתב כי בטיולים "במקומות סגורים/מגודרים שיש בהם אבטחה - אין צורך בתיאום ואבטחה חמושה נוספת", גם עבור בתי הספר היהודים. עם זאת, "ביקור באתרים במזרח ירושלים, גם אם הם סגורים ומאובטחים, מחייב תיאום ואבטחה חמושה".