השר ניר ברקת
השר ניר ברקתצילום: חיים טוויטו

מליאת הכנסת אישרה הערב (שני) בקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק של שר הכלכלה ניר ברקת שמונעת פגיעה בייבוא המקביל והאישי באמצעות קנסות ענק עד גובה של 100 מיליון ש"ח.

החוק החדש יאסור מעתה על יבואנים ישירים לבצע מעשה שכתוצאה ממנו עלול להיפגע ייבוא מקביל ובשל כך עלולה להיפגע התחרות בענף. יבואן רשמי שיעבור על החוק יהיה צפוי לקנס של עד 100 מיליון ש"ח.

החוק החדש קובע כי במצב של הפרת החוק תהיה הממונה על התחרות רשאית להטיל עיצומים כספיים בסך 8% ממחזור החברה, עד לסכום מקסימאלי של כ-100 מיליון ש''ח. גובה העיצומים הכספיים יחושב בהתאם לנסיבות המקרה, ובעיקרן מידת הפגיעה בתחרות הטמונה בהפרה.

הפרות יחשבו מעשה שכתוצאה ממנו עלול להיפגע ייבוא מקביל ובשל כך עלולה להיפגע התחרות בענף או מעשה שעיקרו מניעה או הפתחה של התחרות מצד ייבוא מקביל. איסור זה נוגע לכל מעשה שתכליתו העיקרית היא מניעה או הפחתה של יבוא מקביל.

כך, למשל, התניית תנאים מסחריים, שינוי תנאים מסחריים, התערבות אצל הקמעונאי בעניין סימון שונה של הסחורה, סירוב לספק טובין או שירות, דיווח על סחורה שמקורה ביבוא מקביל באופן המאפשר מעקב אחר שרשרת האספקה של אותה סחורה.

שר הכלכלה ברקת: "זהו יום חשוב ביותר במלחמה שלנו נגד המונופולים והקרטלים. החל מהיום יבואן גדול שינסה לפגוע בייבוא המקביל - ישלם קנס של עד 100 מיליון ש"ח. מי שינסה לפגוע בתחרות וימנע הורדת מחירים בישראל ישלם מחיר יקר מאוד. נגמרו הימים בהם המונופולים שעושקים את הציבור עושים ככל העולה על רוחם. זהו צעד אחד מתוך שורה של צעדים חשובים שאנחנו מובילים במטרה להילחם במי שעושק את הציבור. החוק הזה יאפשר הכנסה של מוצרים בייבוא מקביל, יגביר את התחרות ויוריד מחירים".