"היועץ המשפטי לממשלה סבור שאין זה ראוי שקבוצת אישים שלא נתמנתה לכך, נכבדת ככל שתהיה, ואכן מדובר באישים שמהם בעלי זכויות בציבוריות הישראלית, תיטול לעצמה שרביט של עשיית הסכמים בנושאים מרכזיים ביחסי חוץ של מדינת ישראל בסיוע של ממשלה זרה, תוך עקיפת הממשלה הריבונית הנבחרת", כך כותב עו"ד רן נזרי, עוזרו של היועץ המשפטי לממשלה בתשובה לדרישתו של יוסי בלום הלוי להעמיד לדין את יוזמי "הסכמות ז'נבה" על פי סעיף 97 לחוק (פגיעה בריבונות המדינה).

המכתב הגיע לידי כתבת האינטרנט של ערוץ 7 רותי אברהם, ובו נכתב: "למותר לציין כי אין חולק על הזכות להביע עמדות פוליטיות מנוגדות לעמדת הממשלה ולנסות לשכנע את הציבור בהן. זכות המהווה אחת מאבני היסוד של כל משטר דמוקרטי. ואולם, משטר דמוקרטי משמעו גם ממשלה נבחרת על ידי העם, שבידיה – ובידיה בלבד – הסמכות להגיע להסכמים עם רשויות זרות ולקבוע מדיניות סוגיות חוץ ובטחון וכיוצא בהן".

בהמשך המכתב מעלה היועץ המשפטי ספק בדבר טענותיהם של יוזמי "הסכמות ז'נבה", כי מדובר ב"הצעה" בלבד, וכי אינם מתיימרים לייצג את הממשלה הנבחרת בישראל.

"אכן אם עושי ההסכם אינם טוענים כי הם פועלים כממשלה או כנציגיה, הצורה בה נעשים הדברים בסיוע ממשלה זרה ובכתיבת נייר של הסכם עם גורמים זרים, שמהם אף המכהנים בתפקידים כאלה ואחרים ברש"פ, אומרת דרשני וספק אם הייתה מתקבלת כלגיטימית בכל אומה ולשון".

כתבתנו מציינת כי במכתבו ליועץ המשפטי בלום הלוי דורש להעמיד לדין את "ח"כ עמרם מצנע, ד"ר יוסי ביילין, ח"כ אברהם בורג, גיורא ענבר, דוד קמחי, אריה ארנון, נחמה רונן, ד"ר רון פונדק, מנחם קליין, ח"כ חיים אורון, עמוס עוז, שלמה ברום, שאול אריאלי ואבי שקד". זאת משום שמעשיהם עלולים לגרום לכך ש"שטחים – ובהם היישוב שבו אני מתגורר – יצאו מריבונותה של מדינת ישראל, ויעברו לריבונות אחרת. מעשה כזה מהווה לכאורה, עבירה פלילית, שהעונש בצידה הוא מאסר עולם או מיתה", כותב בלום הלוי.

"אני רואה חובה לעצמי להודיע לך", ממשיך בלום הלוי במכתבו, "גם בתוקף האמור בסעיף 262 לחוק, המחייב כל אדם שיודע כי פלוני זומם לעשות מעשה פשע לנקוט בכל האמצעים הסבירים כדי למנוע את עשייתו או את השלמתו, כי יש לעשות הכל כדי למנוע בעד האנשים הנ"ל את זממם".

"לדעתי, חובה עליך, בתוקף תפקידך, הן להורות על פתיחה בחקירה פלילית בשל חתימה על הסכם בשמה של "ממשלת ישראל" בלא סמכות ותוך השגת גבול, והן לפרסם חוות דעת הקובעת כי המעשים הנ"ל שאמורים להבשיל למה שנקרא "הסכם ז'נבה" – נוגדים את החוק", לשון המכתב.

היועץ המשפטי אכן השיב במכתב להלוי בלום, ובאשר לדרישה להעמיד לדין פלילי את יוזמי הסכמות ז'נבה נכתב בו: "מבלי להידרש לשאלות המשפטיות והראייתיות המתעוררת באשר לתחולת סעיף 97 לחוק העונשין בנדון דידן, אין היועץ המשפטי לממשלה סבור שהשדה הפלילי הוא המקום המתאים להתמודדות עם נשוא פנייתך".

ובהמשך נכתב: "משפטית ייתכן שהיה אפשר למצוא סעיפים בחוק שיש אפשרות לשייך אותם לנושא לפי נסיבותיו, אך לא בכל נושא יש מקום לעיסוק במישור הפלילי, ויש לשקול שכר והפסד תועלת ונזק – בכל מקרה לגופו ובכל זמן".

כתבתנו מציינת כי העתקים מהמכתב אל יוסי בלום הלוי שלח היועץ המשפטי לממשלה גם אל פרקליטת המדינה עדנה ארבל ואל מנהלת המחלקה לתפקידים מיוחדים בפרקליטות המדינה.

עורך הדין חיים משגב שעסק בניסוח מכתב השאלה לרובינשטיין רואה במכתבו של היועץ "מכתב רציני וחשוב". משגב מבהיר כי היועץ קובע כי נורמת ההתנהלות המקובלת היא חשיפת מקורותיו של אדם. "בכל מקום אחר היתה הזרמת הכספים ממדינות זרות לתדלוק הפרוייקט של ביילין גובל בפלילים".

"מותר להביע דעות", אומר עו"ד משגב, "אבל לא יתכן שלא נדע מי הם בעלי האינטרסים הבינלאומיים העומדים מאחורי העניין. כאן החטא הגדול. לא ייתכן שיוסי ביילין יושב במשרדים מפוארים בבית אסיה, נוסע ממקום למקום ברחבי העולם ולא נדע מי מממן את כל זה".

לשאלת כתב ערוץ 7 אודות המשפט אותו כותב עוזר היועץ המשפטי במכתבו ובו הוא קובע כי "אין היועץ המשפטי לממשלה סבור שהשדה הפלילי הוא המקום המתאים להתמודדות עם נשוא פנייתך", זאת למרות החוק הפלילי, קובע משגב כי הסיבה היא נסיונו של רובינשטיין 'לנקות את שולחנו' בטרם יפרוש מתפקידו. "הוא קיבל הבטחה משר המשפטים שאם ינקה את שולחנו לפני הפרישה ימונה לבית המשפט העליון, אז הוא מעדיף שלא לפתוח בחקירה נוספת שתעכב את הנקיון הזה", קובע עו"ד משגב. (ל.ש.)
מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו