מוזיאון 'סטרומה' נפתח בבאר שבע

הנהלת בית הכנסת ע"ש קדושי סטרומה בבאר שבע . החליטה על פתיחת מוזיאון סטרומה בקומה השנייה של המבנה. אנית המעפילים 'סטרומה' יצאה מרומניה בדצמבר 41' והוטבעה במי הים השחור. כמעט כל נוסעיה טבעו למוות.

, ד' בחשון תשס"ו | עודכן: 21:45

לדברי חברי הנהלת בית הכנסת, בא המוזיאון להנציח את זיכרם של 769 קורבנות אנית המעפילים 'סטרומה' שמצאו את מותם בגלי הים השחור בדרך לארץ ישראל בשנת 1942.

כתבנו משה פריאל מציין כי לצורך פרוייקט זה הוקם וועד מארגן בראשו עומד הרב ד"ר אלכסנדר שפרן בעבר רבה הראשי של רומניה וכיום משמש רבה הראשי של גנבה ובעל ד"ר כבוד של אוניברסיטת בן גוריון אשר נתן את הסכמתו להיות נשיא כבוד של המוזיאון.

כמו כן נבחר וועד פעולה בו חברים אריה רייטר, לשעבר חבר מועצת עירית באר שבע כיו"ר, אינגינר ברוך טרקלין סגן, פרופ' נחום פינגר מאוניברסיטת בן גוריון, פרופ' רפאל ואגו מאוניברסיטת תל אביב, פרופ' ראובן אילייה מאוניברסיטת בן גוריון, ד"ר אפרים אופיר חוקר אסון סטרומה, ד"ר נתן כהן, ד"ר ארוין עליאס, העתונאי יצחק שתיל ועוד.

אנית המעפילים 'סטרומה' אורגנה על-ידי אנשים פרטיים והפליגה מרומניה בדצמבר 1941. כחודשיים עגנה, עם המעפילים, בנמל איסטנבול. המוסדות היהודיים ביקשו מהבריטים לאפשר את כניסת המעפילים לארץ-ישראל, על-חשבון מיכסת הרשיונות המצומצמת של הספר הלבן, ולפחות להעלות את הילדים שבספינה. הבריטים דחו את כל הפניות הללו, וב-23.2.1942 הורו השלטונות התורכיים לקברניט סטרומה לחזור לים השחור, למרות שמנוע הספינה לא פעל. ספינת-גרר תורכית גררה את סטרומה לים הפתוח ועזבה אותה שם. סטרומה נסחפה על-ידי הגלים ובהיותה כשני ק"מ מהחוף נשמע קול נפץ עז והספינה טבעה. רק נוסע אחד מכל 770 המעפילים ניצל ונשאר בחיים.

היה זה האסון הגדול ביותר שפקד את מפעל ההעפלה בכל שנותיו, וחותמו על היישוב היה רב במשך שנים. תקופה ארוכה סברו שצוללת גרמנית היא שהטביעה את סטרומה, או שהספינה נפגעה ממוקש ימי. כיום ידוע, שצוללת סובייטית היא שהטביעה אותה, מבלי לדעת את זהותה.

לכתבנו מסר אריה רייטר כי אנשים המחזיקים תעודות, זכרונות או כל חומר אחר הקשור לאניה 'סטרומה' מתבקשים לשלוח זאת לבית כנסת סטרומה כיכר קפלן 6 באר- שבע.
טלפון:
086412696
0522702258
036959047