הפועלים מציג: שנת העסקים הקטנים

בנק הפועלים הכריז על שנת 2012 כעל "שנת העסקים הקטנים". בבנק מציינים כי הבנק יעניק לעסקים קטנים אשראי בסך מיליארד ש"ח.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , י"ט באדר תשע"ב

שנת העסקים הקטנים. קינן
שנת העסקים הקטנים. קינן
פלאש 90

בנק הפועלים מכריז על שנת 2012 כ"שנת העסקים הקטנים", תוך השקת מהלך רחב היקף הכולל הקמת קרן ייעודית של הבנק לעסקים קטנים "פועלים לצמיחה" ושיתופי פעולה עם מספר גופים בקרנות משותפות.

בנוסף, בימים אלה זכה הבנק במכרז הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה ויעמיד לטובת עסקים אלה אשראי בהיקף של 700 מיליון שקל. בעקבות המהלכים האלה צפוי בנק הפועלים להעניק אשראי בהיקף של יותר ממיליארד שקל לעסקים קטנים מעבר למהלך העסקים הרגיל.

לצד הרחבת האשראי והליווי הפיננסי, משיק בנק הפועלים מעטפת של שירותים וליווי אישי במערך הסניפים ברחבי הארץ – הפריסה הרחבה ביותר לעסקים קטנים המוצעת כיום במערכת הבנקאות בישראל.

ציון קינן, מנכ"ל בנק הפועלים, אומר: "בנק הפועלים, מתוך ראייה עסקית, משקית וחברתית, הציב לעצמו יעד להגדלת הפעילות מול העסקים הקטנים, שלהערכתנו יהוו גורם מרכזי בצמיחת המשק בשנים הקרובות. עסקים קטנים מהווים מרכיב חשוב מאוד בצמיחת הסקטור העסקי והמשק הישראלי כולו. הם בעלי תרומה משמעותית לגידול במספר מקומות העבודה, בין היתר בישובי הפריפריה, ולכן יש להם משקל רב בקידום המשק והחברה הישראלית כולה. אנו בבנק הפועלים מודעים לצורך של הלקוחות העסקיים, הקטנים והבינוניים, לליווי פיננסי אישי. לכן שמנו לעצמנו כמטרה להוביל אותם לצמיחה וחירות פיננסית, כחלק מעולם הערכים וחזון הבנק, תוך מתן פתרונות חדשניים וייחודיים. את הצהרתנו זו אנו מתרגמים כבר עתה לפעילות מעשית, באמצעות הגדלה משמעותית של האשראי לעסקים קטנים, ונמשיך לפעול וליישם יוזמות נוספות במסגרת תכנית ארוכת-טווח, שתציב את העסקים הקטנים במרכז תשומת הלב שלנו".

לדבריו, "בעל מפעל ייצור משפחתי קטן, בעלת משרד עיצוב פנים, בעל פיצוציה, סוחר שטיחים וכו'- אלה הם מקצת מהדוגמאות של בעלי עסקים קטנים ובינוניים שמהווים את עמוד השדרה של הכלכלה הישראלית, ושנמנים על הלקוחות שבנק הפועלים מעמיד לרשותם אשראי, על מנת להבטיח את צמיחתם ושגשוגם, בעיקר בתקופה הנוכחית".

"חשוב לציין שבנק הפועלים אינו מסתפק רק בהעמדת אשראי בתנאים מצוינים במיוחד וללא בטחונות, אלא גם מספק לבעלי העסקים ליווי והדרכות בנושא סיכונים, אסטרטגיה עסקית, שיווק ומכירות, תפעול, ועוד כדי לכסות כמה שיותר היבטים שיכולים לסייע להם להצליח. יש פה מהלך אמתי שמשולב היטב בתוכנית העסקית של הבנק, ולאחר שהמהלך יצליח, נוכל להרחיבו מבחינת היקף האשראי ומספר העסקים שיקבלו אותו", הוסיף קינן.

לילך אשר טופילסקי, משנה למנכ"ל, הממונה על החטיבה הקמעונאית, אומרת: "הפריסה הרחבה של בנק הפועלים מאפשרת לנו להעניק שירות אישי לעשרות אלפי עסקים קטנים בכל רחבי הארץ, באמצעות מחלקות עסקיות מקצועיות במערך הסניפים. אחד היתרונות הבולטים של הבנק הוא ביכולת להעניק, באמצעות המחלקות העסקיות, שירותים מקצועיים גם לעסק קטן או זעיר בהיקף ובאיכות שאינם נופלים מהשירותים הניתנים לעסקים גדולים יותר במרכזים העסקיים".

שמעון גל, משנה למנכ"ל, הממונה על החטיבה העסקית, אומר כי "המהלך שמבצע הבנק לקידום עסקים קטנים מצטרף לשורה של מהלכים שביצענו בשנתיים האחרונות בתחום השירותים ללקוחות Middle market הנמצאים באחריות החטיבה עסקית, כולל מהלך לפתיחת 22 סניפים עסקיים חדשים ברחבי הארץ, המהווה קפיצת מדרגה באיכות השירות הניתן ללקוחות עסקיים".

בין השאר מציג הפועלים כמה מהלכים בתחום האשראי לעסקים קטנים:

" פועלים לצמיחה" - הקמת קרן של הבנק לתמיכה בעסקים קטנים בהיקף של 100 מיליון שקל. הקרן תעניק הלוואות לעסקים קטנים בתחומי המלאכה, התעשייה והמסחר לרבות עוסקים מורשים וחברות שלא היו מקבלים אשראי במהלך הרגיל של העסקים, וזאת תוך הקלה משמעותית בדרישה להמצאת בטוחות. בכך תאפשר הקרן לאותם עסקים לייצב את פעילותם השוטפת ולסייע להם בצמיחה עתידית.

הקרן תתמקד בעסקים קטנים הזקוקים לאשראי בהיקפים קטנים יחסית, כולל סכומים נמוכים מ-100 אלף שקל, כך שהיא תוכל לתת מענה לצרכים של אלפי עסקים קטנים. בנק הפועלים יסייע במתן יעוץ עסקי-כלכלי ללא עלות לכל לקוחות הקרן, באמצעות חברות ייעוץ חיצוניות המתמחות בתחום, כדי לסייע לעסקים להתבסס ולהתרחב. כמו כן, יציע הבנק ללקוחות הקרן המשך ליווי חיצוני בעלויות מופחתות, בהתאם לצרכי הלקוחות ורצונם. בנוסף יעמיד הבנק ללקוחות הקרן מפגשים עם מומחים ממגוון רחב של תחומים פיננסיים וחיצוניים בכדי להצמיח אותם ולאפשר להם לנהל טוב יותר את עסקם ואת ענייניהם הפיננסיים. המפגשים יאפשרו ללקוחות אלה הן לימוד וצמיחה בתחומים מקצועיים כגון סחר חוץ, מטבע חוץ וכו' והן NETWORKING עם עמיתים בתחומם. בקשות לקרן של בנק הפועלים יכול לקוח להגיש באתר האינטרנט של הבנק או בסניפים.

שיתופי פעולה עם גופים במשק להקמת קרנות לעסקים קטנים - בנק הפועלים מתכוון לשתף פעולה עם ארגונים מובילים במשק, מתחומי התעשייה והמסחר, במטרה להקים קרנות משותפות שיעמידו הלוואות לעסקים קטנים. ההלוואות יוכלו לשמש לפיתוח והרחבת העסקים וכן לתפעולם השוטף. כמו כן ירחיב הבנק בהמשך את שיתופי הפעולה שלו גם לשיתופי פעולה מגזריים בכדי להרחיב עוד יותר, את היריעה של העסקים הקטנים בהם הוא תומך גם שלא במהלך העסקים הרגיל. בנוסף, הבנק ימשיך לשתף פעולה עם קרן קורת, במתן הלוואות לעסקים זעירים.

השתתפות במכרז המדינה - בנק הפועלים זכה במכרז שפרסמה באחרונה המדינה, לקרן בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים, ויעמיד, כאמור, לעסקים אלה אשראי בהיקף של 700 מיליון שקל בערבות המדינה. גם בשנים האחרונות השתתף בנק הפועלים במכרזים דומים של המדינה למתן אשראי לעסקים בינוניים, ובשלוש השנים האחרונות העניק במסגרת זו הלוואות בהיקף של כ-700 מיליון שקל.

מעטפת ליווי אישי, הטבות ותמיכה ללקוחות עסקיים קטנים - בכדי להתאים את המערך הארצי של הסניפים להרחבת הפעילות בתחום העסקים הקטנים, מכשיר הבנק בנקאים יעודיים ללקוחות הקרנות החדשות שיוקמו בכמה מהסניפים בהם קיימות יחידות עסקיות מובילות, ובנקאים אלה ילוו את הלקוחות בהתנהלותם הפיננסית בבנק ובכלל. בנוסף, יציע הבנק מעטפת ליווי אישי, הטבות ותמיכה לכלל העסקים הקטנים המטופלים על ידי מערך הסניפים של הבנק ברחבי הארץ.

בין החידושים שיוצעו במהלך השנה:

מועדון העסקים של בנק הפועלים

בנק הפועלים ישיק את "מועדון העסקים של בנק הפועלים". המועדון, שיופעל בשיתוף עם חברות מובילות במשק, יציע מגוון הצעות חוץ-בנקאיות, פתרונות לצרכי העסק, ליווי והדרכה לבעלי עסקים ומסגרות ליצירת נטוורקינג בין בעלי עסקים קטנים.

כלים לניהול פיננסי שוטף של העסק

בנק הפועלים יעמיד לרשות הלקוחות כלים ייחודיים (הבנק מקדם את פיתוחם בימים אלה), שיתנו מענה לצרכים הפיננסיים השוטפים בעסק ויאפשרו ללקוח להתנהל נכון יותר.

שירות אישי בפריסה ארצית ומענה רב-ערוצי

בנק הפועלים מציע את הפריסה הארצית הרחבה ביותר במערכת הבנקאות בישראל ללקוחות עסקיים – פריסה המאפשרת לכל לקוח ליהנות מהשירותים העסקיים המקצועיים של הבנק במקום הקרוב למגוריו או לעסק שלו.

בנק הפועלים מספק ללקוחותיו העסקיים אתר אינטרנט ייחודי לעסקים המוביל בארץ, שבו הלקוח העסקי יכול ליהנות ממגוון שירותים, כולל מערכת ידידותית לתשלום משכורות לעובדים.

בשבועות הקרובים ישיק הבנק אפליקציה סלולרית לעסקים, שתאפשר לראשונה לבעלי חשבונות עסקיים לנהל פעילות מהמכשירים הסלולריים ותכלול יישומים ייחודיים העונים לצרכי הלקוח העסקי.

פתרונות סחר חוץ ומט"ח

הבנק ישקיע בהגברת המומחיות והפתרונות בסחר חוץ ובליווי לקוחות הזקוקים לפתרונות סחר חוץ, החל מהכניסה לתחום זה ודרך התמקצעות בו. מאמץ מיוחד יוקדש ליבואנים ויצואנים קטנים, תוך תפירת פתרונות סחר חוץ מתקדמים, מותאמים אישית, שעד כה נהנו מהם בעיקר עסקים גדולים יותר. מערך סחר החוץ נתמך על ידי מרכז מתמחה בסחר חוץ העומד לרשות לקוחות עסקיים בבנק.