מועצת הרבנות אוסרת על גיוס בנות דתיות לצה"ל

מועצת הרבנות הראשית מביעה התנגדות חריפה למגמת הגידול במספר הבנות הדתיות המתגייסות, ומחדשת החלטות קודמות בנושא.

חיים לב - ערוץ 7 , ח' בשבט תשע"ד

מועצת הרבנות אוסרת על גיוס בנות דתיות לצה"ל-ערוץ 7
עוברים לרב ראשי אחד. הרבנים הראשיים
Israel news photo: Flash 90

מועצת הרבנות הראשית קיבלה החלטה לפיה קיים איסור על הבנות הדתיות להתגייס לצה"ל, כך פורסם היום בגלי צה"ל.

ההחלטה התקבלה על רקע הנתונים שפורסמו באחרונה, אשר מצביעים על עליה תלולה במספר המתגייסות הדתיות לצה"ל. 

בהחלטת מועצת הרבנות הראשית בראשות הרבנים הראשיים דוד לאו ויצחק יוסף, נאמר כי היא "אוסרת גיוס לצה"ל בכל צורה שהיא, וממשיכה בכך את מסורת הרבנים הראשיים הקודמים".

במהלך הדיון טען רב העיר צפת, הרב שמואל אליהו, כי גיוס הבנות לצה"ל, מטרתו "למחוק את זהותה של ישראל כמדינה יהודית", כלשונו.

רבה של באר שבע, הרב יהודה דרעי, אף החריף מילותיו ואמר כי זהו "ייהרג ואל יעבור".