הרב יעקב אריאל
הרב יעקב אריאל שלומי שלמוני

רבה של רמת גן, הרב יעקב אריאל, מדגיש בפינתו השבועית בערוץ 7, כי חל איסור מוחלט על בנות להתגייס לצה"ל במתכונת הקיימת כיום. 

בתחילת דבריו התייחס הרב אריאל לפרשיות השבוע בהן מסופר על שעבוד בני ישראל במצרים. הוא ציין כי היהדות שוללת כפיה ושעבוד.

"הדבר היחידי שאין ברירה אלא לכפות זה בצבא", ציין הרב אריאל, "הסיבה היא שהצבא צריך להילחם ואי אפשר לבנות צבא רק על מתנדבים. גם היום מי שמתנדב ליחידה קרבית, מרגע שהתקבל ליחידה הוא הפך להיות חלק מהיחידה והוא לא יכול להגיד למפקד באמצע: אני הולך הביתה. בלי פקודות הצבא לא יכול לתפקד, לא יתכן שכל חייל יבצע דברים לפי מחשבתו. חייבת להיות מערכת מסודרת שכולם כפופים לה ומבצעים את המשימות ביעילות וזריזות".

חוץ מהצבא, סבור הרב אריאל, אסור שיהיה שעבוד, "זו עבדות וחז"ל אמרו שכשהקב"ה אומר על בני ישראל 'עבדי הם' הוא אסר על עבדות אחרת, 'עבדי הם ולא עבדים לעבדים'. שעבוד זה דבר פסול".

"לכן אנחנו נגד תפיסה של שעבוד בנות. בנות אינן לוחמות. לא יתכן שביחידות שדה ישרתו חיילים וחיילות בצורה מעורבת - זו סכנה ביטחונית, סכנה מוסרית. התורה מתנגדת לזה והשכל הישר מתנגד לזה".

הוא ציין כי אם צריך בנות בתפקידים אחרים חשובים בעורף, אפשר לעשות זאת בדרכים המותרות, "אך לא בכפיה או שעבוד ולא בחיול אלא בצורה וולונטרית - שימצאו דרכים של התנדבות. גיוס בנות לצבא אסור, זה שעבוד ולא יתכן שמישהו כפוף למישהו, בעיקר שאשה כפופה לגבר. זה פתח לכל מיני בעיות מוסריות וביטחוניות". 

לעומת צה"ל, הביע רבה של רמת גן תמיכה בצורת הפעילות של הבנות בשירות הלאומי, "שירות לאומי הוא התנדבותי. אם בנות נמצאות במקום שאין אפשרות לשמור על צניעות או על עצמאות, היא יכולה לקום וללכת. מקום שאדם חופשי מותר להיות מקום שאדם משועבד אסור להיות".