תזונה
תזונה istock

משרד הבריאות מפרסם היום (ראשון) אזהרה חריגה בנוגע לפעילותם של האחים אביב גיל ועומר גיל העוסקים בהדרכה והוראה בתחום התזונה.

בהודעה שיצאה מטעם הוועדה למניעת הטעיית הציבור בפרסום במשרד הבריאות צוין כי מפרסומיהם של השניים באתר האינטרנט שלהם ובמודעות בעיתונים עולה כי הם "מתיימרים לייעץ ולטפל בתחום התזונה ובמצבים רפואיים שונים".

לאור זאת מזהירים במשרד, "אביב גיל ועומר גיל אינם מוסמכים לעסוק ברפואה או מקצוע בריאות כלשהו. המידע הניתן על ידם או בפרסומיהם אינו יכול להנחות את החולים במחלות והמצבים הרפואיים המפורטים בפרסומיהם, או לשמש כהמלצה או הוראה רפואית".

במשרד מציינים עוד, "אין במידע ובייעוץ הניתן על ידם כדי להוות תחליף לייעוץ רפואי פרטני או אחר. או עצה לשימוש או שינוי או הורדה של תרופה כלשהיא. אין כל נתונים מדעיים בדבר שיטת הטיפול והייעוץ הניתן על ידם לחולים במחלות והמצבים הרפואיים המפורטים בפרסומיהם".

"פרסומיהם נעשים ללא כל בסיס מדעי תוך הטעיית הציבור וייחוס אסור של סגולות ביחס לשיטות הטיפול והריפוי באופן המהווה תחליף לטיפול תרופתי", מוסיפים במשרד הבריאות.

במשרד מדגישים עוד, "קורסי הלימוד המוצעים על ידי ד"ר אביב גיל ועומר גיל אינם בתוכנית המוכרת על ידי המל"ג לתזונה ואינם מאפשרים בייעוץ וטיפול בתזונה. תחום הייעוץ והטיפול בתזונה מיוחד לדיאטנים בעלי רישיון משרד הבריאות בלבד. הבוחרים ללמוד במסגרת אותה הם מציעים, אינם רשאים לקבל תעודת מקצוע בתזונה מטעם משרד הבריאות ו/או לקרוא לעצמם תזונאים/ דיאטנים, ולעסוק בתזונה בישראל"