נמכר החמץ של ישראל

הרבנים הראשיים מכרו את החמץ של מדינת ישראל לחוסיין ג'אבר, תושב אבו-גוש.

חזקי ברוך - ערוץ 7 , י"ג בניסן תש"פ

הרבנים הראשיים לישראל מכרו היום (ג’) כבכל שנה בערב חג-הפסח, את החמץ של מדינת ישראל לחוסיין ג'אבר, תושב אבו-גוש.

בנוסף, מכרו הרבנים הראשיים את החמץ של למעלה מ-85,000 איש שעקב המצב וההנחיות מכרו את החמץ דרך אתר האינטרנט של הרבנות הראשית לישראל.

הטקס שנערך במתכונת מצומצמת ובהתאם להנחיות משרד הבריאות נערך בבניין הרבנות הראשית על ידי הרב דוד לאו. סגן שר האוצר יצחק כהן העביר למנכ״ל הרבנות משה דגן את כתב ההרשאה של מדינת ישראל המסמיך את הרבנים הראשיים לישראל למכור את החמץ של ישראל בהתאם לחוק נכסי המדינה.

נוסח שטר ההרשאה: "בתוקף סמכותי... אני מסמיך את הרבנים הראשיים לישראל, הרב יצחק יוסף והרב דוד לאו, שניהם ביחד או כל אחד לחוד, להיות מורשים לכל פעולה הקשורה למכירת חמץ לנכרי, כנהוג וכמקובל בישראל".

במהלך טקס המכירה שנערך בהתאם להנחיות משרד הבריאות ובנוכחות מצומצמת קיבל הרב הראשי מג'אבר מקדמה על סך של 20,000 ₪, על פי הסכם המכירה עליו חתמו הצדדים. לאחר חג הפסח יעריכו שלושה שמאים את שווי החמץ של המדינה ואז יוכל הקונה, ג'אבר להשלים את העסקה וככל שלא יוכל להשלים את העסקה החמץ יוחזר לרשות המוכרים, הסכם המכר בעל תוקף הלכתי וחוקי ומאפשר לאזרחי ישראל לקיים בהידור את מצוות הפסח מבלי להיכשל בחשש של חמץ הנותר בבעלותם.

בהוראת הרבנים הראשים, השנה עקב המצב והנחייה לא לצאת מן הבית, ניתנה האפשרות לפתרון זמני לכלים חדשים שלא הוטבלו על ידי כך שהכלים החדשים ניתנו במתנה לחוסיין ג׳אבר, ועל ידי כך לא מתחייבים בטבילתם עד שהדבר יתאפשר. (בהוראת הרבנים ועל פי ההלכה, יש להטביל את הכלים ללא ברכה, לאחר שהדבר יתאפשר).

בסיום הטקס בירך הרב הראשי לאו: ״השנה נשב כולנו לסדר שיהיה אמנם מצומצם, אך נשב מתוך אמונה ובקשה שכמו שהקב״ה אז הוציא אותנו בתקופה זו מאפילה לאורה ומשעבוד לאור גדול, כן נזכה לחוג בעוד שנים רבות יחד עם כל עם ישראל מתוך בריאות ושמחה ונזכה כולנו לחגים שמחים ולשנים טובות ובריאות״.

מנכ״ל הרבנות הראשית הרב משה דגן איחל לכל הנוכחים, לכל הרבנים ועובדי הרבנות הראשית ולכל בית ישראל חג פסח כשר שמח ובריא והדגיש שוב את החשיבות בשמירה על הנחיות משרד הבריאות.