בתמונה אורי בוים, עו"ד
בתמונה אורי בוים, עו"דבאדיבות המצולם

ההגדרה הבסיסית של תאונת עבודה היא תאונה שאירעה לעובד תוך ועקב עבודתו. זאת אומרת, גם תאונה שאירעה לעובד בדרך לעובדה או חזרה ממנה תוגדר כתאונת עבודה.

החוק הרלוונטי לעניין הוא חוק הביטוח הלאומי סעיף 80(1) אשר קובע: "רואים תאונה כתאונת עבודה אף אם אירעה תוך כדי נסיעתו או הליכתו של המבוטח לעבודה ממעונו או ממקום שבו הוא לן אף אם אינו מעונו, מן העבודה למעונו או ממקום עבודה אחד למשנהו, ועקב נסיעתו או הליכתו זו".

כאמור, ביטוח לאומי יכיר בתאונה כתאונת עבודה גם אם מדובר בנסיעה ממקום עבודה אחד למשנהו. תאונת דרכים תוך כדי סטיה של ממש מהדרך לא תיחשב על ידי ביטוח לאומי כתאונת עבודה. פסקי דין רבים נכתבו על מה היא המשמעות של סטיה מהדרך במקרה של תאונה.

לדוגמא:

  • האם הסטייה מהדרך קשורה למשלח ידו של העובד ?
  • האם הסטייה בדרך היא לצורך ליווי הילד לגן או לבית הספר ?
  • האם הסטייה מהדרך היא לצורך ארוחת צהריים עם אמו של העובד ?
  • האם הסטייה מהדרך היא לצורך תפילה ?
  • האם עובד שנסע בערב לאירוע של החברה ונפגע בתאונה דינו שנפגע בתאונת עבודה בביטוח לאומי ?

כפי שניתן להבין העניין אינו פשוט וקיימים משתנים שונים לכך שתאונה תוכר כתאונת דרכים בביטוח לאומי.

לא כל תאונת דרכים מוכרת על ידי ביטוח לאומי כתאונת עבודה.

זכאות לפיצוי כספי:

במקרה פגיעה זכאי העובד לקבל פיצוי כספי מביטוח לאומי וכן לתבוע את חברת הביטוח (ביטוח חובה) בגין נזקי גוף בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, כדי לקבל ממנה פיצויים בשל הנזקים שנגרמו לו עקב התאונה.

ישנם מקרים שבהם זכאי הנפגע לסכומים נכבדים וגבוהים מהפיצוי שהוא מקבל מביטוח לאומי. לדוגמא: פיצויים בגין הפסדי השתכרות בעבר ובעתיד, כאב וסבל, עזרת צד שלישי ועוד.

חשוב ביותר להבין כי במידה והתאונה הוכרה על ידי ביטוח לאומי כתאונת עבודה, קביעת אחוזי הנכות על ידי ביטוח לאומי תחייב את חברת הביטוח.

ניהול תיק של תאונת דרכים שהיא תאונת עבודה הוא ניהול מורכב, יש משמעות להכוונה וסיוע לנפגע החל מהרגע הראשון שבו ארעה התאונה.

מומלץ להיעזר בעורך דין לתאונות עבודה אשר זה הוא תחום עיסוקו ויש לו את הידע והניסיון בהתנהלות בענף ביטוח לאומי תאונות עבודה.

הניסיון מוכיח כי התנהלות נכונה תגרום לכך כי נפגע בתאונת דרכים יקבל את הפיצוי המקסימלי המגיע לו.