פרה
פרה צילום: iStock

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה בקמפוס רחובות של האוניברסיטה העברית, בשיתוף עם התאחדות מגדלי הבקר, תשיק בנובמבר הקרוב תוכנית לימודים ייחודית בשם "רפתנות הלכה ומעשה" ללימוד מקצועות הרפת.

מטרה בעיקרה היא להכשיר את רפתני העתיד, ולאפשר היכרות מעמיקה ורכישת ידע במגוון מקצועות הרפת, תוך קבלת כלים להתמודדות עם סוגיות ממשקיות ברפת המודרנית.

התוכנית מיועדת לעוסקים בפועל ברפתנות ולאלו העתידים לעסוק במקצועות הרפת, המעוניינים לבסס ולהרחיב את הידע בתחום, כהכשרה ולטובת תפקידים ברפת השיתופית או המשפחתית. היא תועבר על ידי מיטב מרצי הפקולטה לחקלאות וטובי המומחים באוניברסיטה העברית.

על הריכוז האקדמי של התוכנית אחראים פרופ' צביקה רוט, פרופ' ליאור דוד ודר' גבי עדין ועל הריכוז המקצועי אחראי דר' יניב לבון. למסיימי התוכנית תוענק תעודה מטעם האוניברסיטה העברית, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה. התעודה תאפשר בעתיד כניסה ישירה לקורס מתקדם למנהלי רפת, אף הוא מתקיים בפקולטה לחקלאות.

תוכנית לימודים בהיקף של 900 שעות לימוד וכוללת הרצאות, סיורים, מעבדות ועבודת גמר. התוכנית נפרשת על פני ארבעה סמסטרים, אשר ימשכו על פני שנתיים אקדמאיות בלבד. בשנה ראשונה ילמדו בעיקר מקצועות בסיס ומבואות כגון, מתמטיקה, סטטיסטיקה, מבוא לכלכלה, מבוא לכימיה, ביולוגיה של התא, אנטומיה ופיסיולוגיה של בע"ח, גנטיקה וטיפוח, עקרונות התזונה ועוד.

השנה השנייה תוקדש ללימודי רפת הלכה ומעשה ובכלל זה קורסים במזונות והזנה, ייצור חלב, גידול נכון, ממשק חליבה ובריאות העטין, רבייה, מבוא לתורת החיסון, מחלות ובריאות העדר, וגורמי סביבה. בנוסף, יעשו הכרות ותרגול של תוכנות ניהול ברפת.