יריב לוין
יריב לוין צילום: Tomer Neuberg/Flash90

יו"ר סיעת הליכוד ומרכז האופוזיציה, ח"כ יריב לוין, השתתף בדיון בבקשת ימינה להכריז על ח"כ עמיחי שיקלי כפורש וקרא ליו"ר הוועדה לדחות את ההצבעה.

"אדוני היושב ראש, העניין הזה נמצא בידיך. טוב ונכון תעשה אם תסיים את הדיון, תשמע את כולם, לא תקיים הצבעה, נלך כולנו לחשוב אם ניתן למצוא הסדרים, הבנות, כדי לא לעשות מעשה שהוא לא הוגן, שהוא לא ראוי, חסר תקדים, שיש סיכוי עצום שייפסל בסופו של דבר בבית המשפט וימיט חרפה גדולה על הכנסת", אמר לוין.

"המעשה הזה פוגע בכנסת כמוסד, פוגע בציבור, פוגע ביכולת של כולנו ומי שיבואו אחרינו לעשות את תפקידנו ללא מורא, וגם עושה עוול אישי ענקי לאדם שפעל ביושרה, באומץ לב, בדיוק בדרך שבה כל אחד מאיתנו רוצים לראות נבחרי ציבור פועלים.

אמר כאן ח"כ שיקלי מי פרש ממי. פה לא צריך סקרים ולא צריך שום דבר כדי להבין מי נשאר במקומו ומי הלך בדרך אחרת. אבל גם ברמה הטכנית, וצריך להזכיר את הדברים, ח"כ שיקלי באופן שיטתי לא הוזמן לישיבות סיעה, הוא לא קיבל מכסות להגשת הצעות חוק מטעם סיעתו, הוא ביקש כל הזמן לעשות תיקון מבפנים בתוך ימינה, וידו המושטת נדחתה וסורבה. אפילו, כפי שגילינו פה, השר כהנא ואחרים נתנו לו להבין שהם מבינים אותו, והם משלימים עם כך שבכל זאת יש מישהו במפלגת ימינה שנאמן לדרך ופועל כפי שפועל ח"כ שיקלי, ולכן הקביעה העובדתית הפשוטה היא שח"כ שיקלי לא פרש, ולא התכוון לפרוש".

"ח"כ שיקלי לא רצה לפרוש, ולא רוצה לפרוש. מכל הסיבות האלה - אני שב ופונה ומפציר בך, אדוני היו"ר - אל תשתמשו באיזה רוב אוטומטי. אל תעשו את זה. יש מאבק פוליטי, יש חילוקי דעות, זה בסדר גמור, בוא ננהל אותו כמו שניהלו אותו כל השנים, בצורה הגונה לכבוד הבית הזה".