Whatsapp
Whatsappצילום: istock

רבים מאיתנו הנמצאים בשיחת ועידה היו רוצים לקבל את האפשרות לקבוע את קולו של מי מהמשתתפים נרצה לשמוע, ואת מי נרצה להשתיק. כעת, וואטסאפ מציעה את האפשרות הזו בדיוק.

אפליקציית המסרים הפופולרית הודיעה על השקת מספר תכונות חדשות, כאשר הבולטת בהן היא האפשרות להשתיק משתתף מסוים או מספר משתתפים במהלך שיחה קבוצתית.

האפשרות החדשה מוצעת לשיחות וידאו שכוללות עד שמונה אנשים, או לשיחות קוליות הכוללות עד 32 משתתפים. בניגוד לאפליקציות אחרות המציעות שיחות ועידה כמו זום, התכונה החדשה בוואטסאפ מאפשרת לכל אחד מהמשתתפים להשתיק אנשים אחרים הנמצאים באותה שיחה על מנת שדבריהם לא ישמעו במיקרופון הפתוח.

בנוסף מציעה כעת וואטסאפ אפשרות חדשה שתאפשר למשתתפי שיחת ועידה לשלוח הודעה לאחד או יותר ממשתתפי השיחה, ולחלוק איתם בלבד מידע אישי.

בנוסף, גם לאחר שהשיחה הקבוצתית כבר החלה, וואטסאפ תעדכן באמצעות הודעה קופצת על כל משתתף חדש שהצטרף שיחה הקבוצתית לאחר תחילתה.

התכונות החדשות מתווספות למגוון אפשרויות חדשות עליהן הודיעה וואטסאפ בחודשים האחרונים, בניסיון להתמודד מול אפליקציות מסרים דומות המהוות תחרות עבורה.

בימים האחרונים הוסיפה וואטסאפ את האפשרות לקבוע מי מהמשתמשים יוכלו לצפות בתמונת הפרופיל שלכם, במידע האישי המופיע תחת הקטגוריה "אודות" וכן להסתיר את הזמן בה נראיתם לאחרונה בוואטסאפ ממשתמשים מסוימים.