אילוסרטציה
אילוסרטציה צילום: Depositphotos

השוק הישראלי השתלב כבר מזמן בשוק הגלובלי, כאשר עסקים רבים וגם לא מעט אנשים פרטיים פועלים הן בזירה המקומית והן בזירה הבינלאומית, בין היתר הודות לאפשרויות ולהזדמנויות שיצרה רשת האינטרנט.

התפתחויות אלה, הובילו את רשויות המס לערוך שינויים במדיניות המס לאורך השנים, ביניהם הקמתה של היחידה למיסוי בינלאומי ועד כדי שינוי שיטת המס בישראל מטריטוריאלית לפרסונלית – שינוי שמשמעותו הטלת חבות מס בישראל על כל הכנסה של 'תושב ישראל', בין אם מקורה בישראל ובין אם מקורה מעבר לים.

אלא שפעילות מחוץ לישראל עשויה לגרור גם חבות מס במדינה בה מתקיימת הפעילות, ובאמצעות תכנון נכון ניתן יהיה להימנע מנטל מס כבד. נסיבות אלה, הולידו את הצורך וההכרח להיעזר בשירותיו של עורך דין מיסים שיוכל לייעץ ולכוון את בעלי העסקים להתנהלות נכונה יותר בכל הקשור לתכנון וניהול המס, בהתאם לחוק.

מי חייב בתשלום מס בישראל?

רפורמת המס שנכנסה לתוקף החל משנת 2003, כל 'תושב ישראלי' נדרש לשלם מיסים בישראל עבור כל הכנסותיו הבינלאומיות. ההכרעה לגבי חבות במס נעשית בהתאם למבחן תושבות הבוחן היכן מתקיים מרכז החיים של הנישום. לשם כך, בוחן מס הכנסה את הקשרים המשפחתיים, החברתיים והכלכליים ולוקח בחשבון נתונים שונים כמו מקום העבודה, המגורים ומיקומם של נכסיו המשמעותיים ופעילותו הכלכלית של הנישום.

חברה או גוף מסחרי ייחשבו 'תושבי ישראל' על ידי רשויות המס בהתאם לנתונים שונים, כמו: באיזו מדינה רשום הגוף המסחרי, היכן מתקיימת רוב הפעילות המסחרית שלו? האם ניהול הפעילות העסקית מתנהל ברובו בישראל? וכדומה. בכל מקרה, גם כאשר אדם פרטי או גוף מסחרי ייחשבו תושבי חוץ, חלה עליהם חבות מס על הכנסות שהופקו בישראל.

מה זה תכנון מס בינלאומי?

תחום תשלומי המס עבור פעילות עסקית בארץ ובחו"ל מעלה סוגיות משפטיות שונות. למשל: מה הדין במקרה שבו אדם פרטי או חברה מוגדרים כתושבים בשתי מדינות שונות ומחויבים לתשלומי מס בשתיהן? – עבור סוגיה זו ואחרות נקבעו הוראות שונות הן בחוקי המדינות והן באמנות בילטרליות למניעת מסי כפל עליהן חתומות מדינות שונות. כך לדוגמא, הוראה בחוקי המס הישראליים שמעניקה זיכוי בגין מיסי חוץ ששולמו על הכנסות החוץ החייבות בישראל. תכנון מס בינלאומי הוא הכלי שבאמצעותו ניתן לגבש אסטרטגיית מיסוי יעילה ולתכנן את הפעילות העסקית בהתאם לכך.

כיום, בעלי עסקים רבים בוחרים לערוך תכנון מס כבר בתחילת הדרך, כחלק מההחלטה האם ההשקעה או הפעילות העסקית המתוכננת בחו"ל היא אכן כדאית. תכנון מס מקדים יאפשר הפחתת נטל המס על הכנסות ורווחים שמקורם בפעילות עסקית בחו"ל. תכנון מס בינלאומי כולל בחינה מדוקדקת של מרכיבים שונים בתשלום המס: מבנה האחזקות בחו"ל, תחולתן של אמנות מס, הקמת ישויות במדינות זרות, חוקי העסקת עובדים או ניודם, וכדומה.

מלבד תאגידים מומלץ גם ללקוחות פרטיים לתכנן את צעדיהם להקטנת חבות המס שתחול עליהם. למשל: תושבים חוזרים, רילוקיישן או עולים חדשים, שנדרשים לתכנן את אופן עריכת ההשקעות הפרטיות שלהם, לנקוט בהליכי גילוי מרצון על כספים או נכסים, הסדרי מס מול רשויות המס, וכדומה.

מהן אמנות מס בינלאומיות?

על מנת למנוע כפל מס ולעודד מסחר בינלאומי תקין, חתומה מדינת ישראל על כ-50 אמנות מס עם מדינות שונות, הקובעות את חלוקת תשלום המס בין המדינות ומקנות וודאות. לאמנות המס ישנו כוח רב והן גוברות אפילו על הרשום בחוק הישראלי, במידה וקיימת סתירה. בנוסף, חשוב לדעת כי רשויות המס במדינות השונות פועלות על מנת להחליף ביניהן מידע. לכן - חשוב מאוד להתנהל כחוק בכל הקשור להתנהלות המס.

תפקידו של עורך דין מיסים מומחה הוא לערוך תכנון מס בינלאומי, שמטרתו להתאים ולהקטין את תשלום המס ככל הניתן, ולחסוך בהוצאות גבוהות ומיותרות. על עו"ד מיסים להיות בקיא בפרטי אמנות המס הבינלאומיות, לדעת להבחין בין סוגי ההכנסות ולהכיר היטב את תקנות המס הנוגעות לניכוי הכנסות וקיזוז הפסדים. בנוסף, עליו להיות מעורה בעולם העסקי על מנת שיוכל להבין את המבנה הניהולי של העסק ולייעץ היכן כדאי למקם את מנגנוני הניהול והפעילות השוטפת שלו.

תכנון מס בינלאומי בעזרתו של עורך דין מיסים מקצועי ומנוסה יסייעו לבעלי עסקים פרטיים וחברות לתכנן ולנהל את העסק שלהם בצורה רווחית ומיטבית.