תשעה באב בכותל המערבי
תשעה באב בכותל המערבי צילום: istock

תשעה באב הוא יום צום לזכר חורבן בית המקדש הראשון והשני, החל בט' באב, בסופם של שלושת השבועות.

דיני האבלות בתשעה באב הינם חמורים יותר מיתר התעניות וכוללים חמישה עינויים ומנהגי אבלות נוספים בנוסף לאמירת קינות על החורבן וקריאת מגילת איכה.

חמישה אסונות אירעו בתשעה באב: נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ הקודש, חורבן הבית הראשון והשני, נלכדה ביתר- העיר ביתר היתה המעוז האחרון של מרד בר כוכבא, והיא נפלה בגבורה בתשעה באב, ונחרשה העיר- לאחר חורבן ירושלים, "שנתחרשה כולה ונעשית כשדה חרושה".

זמני תום תשעה באב תשפ"ב 2022 -

ירושלים
כניסת הצום: 19:36 צאת הצום: 19:59

תל אביב
כניסת הצום: 19:34 צאת הצום: 20:01

חיפה
כניסת הצום: 19:37 צאת הצום: 20:02

באר שבע
כניסת הצום: 19:35 צאת הצום: 19:59

פתח תקווה
כניסת הצום: 19:33 צאת הצום: 20:01

בני ברק
כניסת הצום: 19:35 צאת הצום: 20:01

טבריה
כניסת הצום: 19:32 צאת הצום: 20:00

צפת
כניסת הצום: 19:37 צאת הצום: 20:00

אילת
כניסת הצום: 19:29 צאת הצום: 19:55

ימי האבל על החורבן מיועדים לעשיית חשבון נפש של האומה ושל כל יחיד ויחיד. וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה.

הרב זלמן ברוך מלמד:

תשעה באב, יום חורבן בית-המקדש הראשון והשני, הוא היום שבו עלינו להתרכז ולהתבונן במה שחסר לנו. הבה לא נשכח ולא נתעלם מהצדדים הקשים של מצב עם ישראל בזמן הזה. רוב עם ישראל בחוצה לארץ, עמינו מפוזר ומפורד בין העמים, על פני כל הארצות. רוב היהודים הגרים בחוצה לארץ רחוקים מאד מכל חינוך יהודי, רחוקים מכל קשר לעם היהודי. הנקודה היהודית שנמצאת בעומק ליבו של כל יהודי מכוסה ולא נראית. ההתבוללות גדולה ונוראה, כל יהודי שעוזב את עמו יוצר חלל ריק, כל יהודי שנושא נוכריה הוא אבידה כואבת. עמנו קרוע ושסוע, והקרעים כואבים מאד.

אמנם, רדיפות שהיו בעבר פסקו, אמנם האפליה כלפי היהודים בעולם נתמעטה, אבל אי אפשר לומר שהסכנה מפני התחדשות הרדיפות חלפה לגמרי. לנגד עינינו השואה האיומה שנעשתה לנו ע"י עמי התרבות של אירופה, ע"י הנאצים הגרמנים ועוזריהם, יימח שמם! לא נסתלקה הסכנה של התחדשות השנאה האנטישמית, והתוצאות הנוראות שלה.

אבל, לא פחות וחמור וקשה וכואב, המצב הרוחני של האומה. המצב הרוחני השפל הוא הגורם לסכנה הגשמית. חוקרי השואה מוכיחים שלמתבוללים היה חלק מרכזי בהתפתחות השנאה כלפי היהודים. כניסתם של היהודים המתבוללים לתוך החיים של הגויים, התסיסה והגבירה את שנאתם. אנשי האמונה יודעים שהירידה הרוחנית היא הסיבה לכל הצרות שבאו על עם ישראל. על כן לדאבוננו, גם היום יש על מה להתאבל, להצטער, לבכות ולכאוב, גם כשבאים לכותל המערבי בזמן הזה.

ימי האבל על החורבן מיועדים לעשיית חשבון נפש של האומה ושל כל יחיד ויחיד. וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, ויהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו.

תשעה באב בכותל המערבי
תשעה באב בכותל המערבי צילום: בקרן למורשת הכותל

הלכות תשעה באב שחל במוצאי שבת - הרב עודד מילר

השנה צום תשעה באב חל במוצאי שבת במצב הזה יש כמה הלכות שחשוב להכיר כמו למשל איך עורכים הבדלה על כוס יין בליל צום וגם איך נראית סעודה שלישית של שבת כשהיא למעשה הסעודה המפסקת שלפני תחילת התענית?

1. ישנן עדות שבהם נוהגים שלא ללמוד תורה כבר מחצות היום של ערב תשעה באב. אך למעשה ההדרכה המקובלת היא שבערב תשעה באב שחל בשבת לא מבטלים את סדרי הלימוד המקובלים בשבת אחרי הצהרים, אלא לומדים כרגיל.

2. כשתשעה באב יוצא באמצע השבוע, הסעודה המפסקת מצומצמת מאוד: רק שני תבשילים, לחם וביצה באפר, וכל אחד יושב לבד ואוכל על הרצפה.

אך בשבת אסור לנהוג מנהגי אבלות בולטים לעין, לכן סעודה שלישית תיראה די דומה לסעודה שלישית רגילה: אפשר לאכול ולשתות בלי הגבלה, כל המשפחה יחד מסביב לשולחן. כמובן מתאים שהאווירה והשירה בסעודה זו תהיה מסביב לציפייה שלנו לבניין בית המקדש.

3. ממתי בעצם מתחילים דיני הצום והאבלות של ט' באב?
הדבר היחיד שמתחילים כבר משקיעת החמה, זה איסור האכילה והשתייה. יש לסיים את הסעודה עד לשעה זו, ונכון לצחצח את השיניים עם מברשת ומי פה כדי להוציא את משם שאריות אוכל. מי שהצחצוח יגרום לו בוודאות להוצאה של דם מהחניכיים – יסתפק בשטיפה בלי צחצוח.

שאר מנהגי האבלות מתחילים רק משעת צאת שבת. אז אומרים "ברוך המבדיל בין קודש לחול", חולצים את נעלי העור, ומחליפים את בגדי השבת לבגדי חול.
מהסיבה זו, חשוב שבתי הכנסת יאחרו את תפילת ערבית של צאת שבת, כדי לאפשר קודם לכן להתארגן בבית עם צאת הכוכבים.

4. איך מבדילים כשמוצאי שבת הוא ליל הצום?

כאמור לפני החלפת הבגדים אומרים "ברוך המבדיל", וגם בתפילת ערבית מבדילים ואומרים "אתה חוננתנו". אך ההבדלה על הכוס כמובן איננה אפשרית. נחלקו הראשונים איך ומתי מבדילים, ולהלכה דוחים את ההבדלה על הכוס למוצאי הצום.

אמנם את ברכת "בורא מאורי האש" כן צריך לברך במוצאי שבת. צריך לברך אותה לפני קריאת מגילת איכה, ובבית כנסת רבים נוהגים שאחד המתפללים מחבר שני נרות לפני קריאת המגילה ומברך ומוצאי את כולם ידי חובה.

אמנם אם האישה לא הולכת לבית הכנסת, כדאי שאבי המשפחה יברך בבית מאורי האש לפני היציאה לתפילה ויוציא את אשתו ידי חובה, כיוון שיש מחלוקת אם אישה יכולה לברך ברכה זו לעצמה.

5. האם מותר לשטוף את הכלים שנשארו משבת?
אם יש בהם צורך מיידי, כמו בשביל ילדים קטנים, או שמגיעים זבובים לכלים המלוכלכים-מותר לשטוף כבר במוצאי שבת, אם יש בהם צורך לסעודה של מוצאי הצום – אפשר לשטוף אותם מחצות היום, ואם אין בהם צורך – שוטפים אותם רק במוצאי הצום, והכל כדי לא להסיח את הדעת מהאבלות.

בכל אופן, כיוון שאסור לרחוץ בתשעה באב רחצה שנעימה לגוף, שטיפת הכלים תהיה במים קרים, ויש גם שנהגו לשטוף כלים עם כפפות.

6. במוצאי הצום מבדילים על כוס יין, מדלגים על פסוקי הנחמה ומברכים על היין והמבדיל בין קודש לחול, בלי ברכת בשמים, ובלי ברכת הנר עליו ברכנו במוצאי שבת.
למרות שמדובר על מוצאי ט' באב שבו לא שותים יין, כדי לקיים את מצוות ההבדלה כן מותר לשתות יין, אך רק המבדיל ישתה ולא אחרים.

אישה שצמה, ובעלה עדיין לא חזר מתפילת ערבית במוצאי הצום, יכולה לשתות מים למרות שלא שמעה הבדלה. ואם קשה לה והיא רוצה לאכול – יכולה להבדיל לעצמה, למרות שבשבתות אחרות עדיף שלא תבדיל בעצמה כיוון שישנה מחלוקת אם נשים חייבות בהבדלה.

כאשר יש בבית אדם שקבל הוראה מרב שאסור לו לצום בגלל חולי, הוא צריך להבדיל לפני שהוא שובר את הצום, ויש להבדלה זו בעיצומו של הצום הלכות מיוחדות, עליהם נפרט ממש פה מתחת לסרטון, יחד עם עוד הלכות הקשורות לתשעה באב במוצאי שבת.

לסיכום – איך נראה תשעה באב שחל במוצאי שבת?

• לא משנים את סדרי לימוד התורה במהלך השבת.
• בסעודה שלישית אוכלים כרגיל, באווירה של ציפייה ותפילה לבניין ירושלים, ומסיימים אותה ואת צחצוח השיניים עד לשקיעה.
• בצאת השבת אומרים "ברוך המבדיל", ומחליפים בגדים ונעליים ומתחילים לנהוג את שאר מנהגי האבלות של ט' באב.
• את ברכת מאורי האש מברכים לפני מגילת איכה, וכדאי לברך אותה בבית לפני היציאה מבית הכנסת.
• במוצאי הצום מבדילים עם ברכת הגפן והמבדיל, בלי נר ובשמים, ורק האדם שמבדיל שותה מהיין.
• אישה שמחכה לבעלה יכולה לשתות מים לפני הבדלה, ואם קשה לה לחכות – יכולה להבדיל בעצמה.

כאמור תשעה באב הוא יום שבו לא רק מתאבלים אלה לא מסיחים את הדעת מהאבלות תופסים אותה בשתי ידיים מעמיקים בה מפנימים את גודל החיסרון ובעזרת השם בזכות האבלות המשמעותית הזאת נזכה לראות בנחמת ירושלים ובשורות טובות על עם ישראל כולו.