על רקע השיח המתגבר לקראת הבחירות, בסוגיות דת ומדינה, אומר הרב אריאל בראלי, רב היישוב בית אל, בסרטון חדש של ארגון 'חותם' כי אסור להפריד את הדת מהמדינה והסוברים שיש להפריד טועים ואינם מבינים מהי תורת ישראל.

"מהו חסד? מהו משפט? מהו שלטון? איך צבא עובד? כל הערכים הללו הם משוקעים בתוך התורה שלנו ומי שרוצה להפריד, הוא לא מבין מהי תורת ישראל", פותח הרב בראלי.

הוא מסביר כי "אנשים אומרים, בוא נפריד בין הדת למדינה, בוא נחזור לדגם של חוץ לארץ של קהילות שחיות באוטונומיה שלהן בלי לערב את השלטון הציבורי הכללי, זה יקל עלינו, זה יוריד הרבה מתחים בין הציבורים השונים אבל זו טעות. אנחנו נצטווינו בתורה "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש". ממלכת כהנים זה אומר שלטון שהוא בנוי על אדני התורה, על ערכי התורה והוא מתחיל מלמעלה ועד למטה בערכי התורה שהם מנחים את נציגי הציבור."

לדבריו, "מהו החידוש של ממלכת כהנים וגוי קדוש, שעם שחי מתחילתו ועד סופו עם ערך אחד מרכזי, הערך שריבונו של עולם ייעד לנו ועליו אנחנו מופקדים והוא מתבטא בכל התחומים. ולכן ההפרדה הזאתי היא טעות, היא חוסר הבנה מה באה תורת ישראל לומר ולהשפיע בעולם כולו".

סרטון זה מצטרף לסדרת סרטונים קצרים תחת השם 'מעבר לפינה' שמוציא ארגון חותם בחודשים האחרונים. במהלך הסרטונים עולות סוגיות רבות ומגוונות בנושאי זהות וערכים במדינת ישראל של ימינו מנקודת מבט יהודית שמונגשת לציבור על ידי רבנים שונים.