השכרת רכב
השכרת רכבצילום: ISTOCK

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן הודיעה לחברת דומיקאר בע"מ (באדג'ט Budget - השכרת רכב) על הטלת עיצום כספי בסך 5,598,720 ₪.

בעבר, הוטל על החברה עיצום כספי על ידי הרשות, אך החברה לא הפרה את אותם סעיפי החוק בשלוש השנים שקדמו להפרה בהליך זה. לאור זאת בוצעה הפחתה של 10% מהסכום המקורי בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (במקור הסכום היה 6,075,000 ₪ ופחת ל 5,598,720 ₪).

העוסקת רשאית לערער על דרישת התשלום בפני בית משפט השלום תוך 45 ימים ממועד מסירת הדרישה.

מהחקירה עולה כי החברה, בעלת פריסת סניפים ארצית, עוסקת במכירה, השכרה וליסינג של רכבים לצרכנים שונים. הליך המכירה החל בהגעתם של הצרכנים לסניפי החברה, נציגי החברה הציגו בפני הצרכנים רכבים שונים, אשר לדבריהם שימשו כרכבי "ליסינג". לאחר שהצרכנים הביעו רצונם לרכוש את אחד מרכבי ה"ליסינג" שהוצגו בפניהם, הם חתמו הסכם מכר, אשר כלל את פרטי המכירה.

דו"ח התנועות של כל רכב הראה כי היו תקופות בהן הרכב שימש גם כרכב השכרה, ולא ליסינג בלבד (ישנם רכבים אשר שימשו כרכבי השכרה בלבד). דבר זה לא נאמר לצרכנים השונים, על אף שחלקם שאלו את נציגי החברה אודות היותם של הרכבים רכבי השכרה או ליסינג, שכן ביקשו לרכוש רכב ליסינג בלבד.

נציגי החברה הציגו בפני הצרכנים את הרכבים השונים כרכבי ליסינג, בעוד שרכבים אלו שימשו גם כרכבי השכרה. בנוסף לכך, מסרו נציגי החברה לצרכנים את טופס הגילוי בו נכתב כי מקוריות הרכב היא ליסינג, ואת רישיון הרכב בו נרשם בשדה "רישום מקורי" - "השכרה/החכר". שני אלו תרמו והוסיפו להצגת המצג המטעה בפני הצרכנים לפיו שימש הרכב שהוצג בפניהם על ידי נציגי החברה כרכב ליסינג, ולא כרכב השכרה.

באופן זה מכרה החברה 93 רכבים ששימשו כרכבי השכרה אותם הציגה כרכבים ששימשו כרכבי ליסינג ל-93 צרכנים שונים. דבר זה מהווה מעשה העלול להטעות צרכן בפרט מהותי בעסקה.

עברו של הרכב, שימושו והעובדה ששימש כרכב השכרה, ולא רק כרכב ליסינג, הם פרטים מהותיים בעסקה, שכן הם עשויים להעיד על מצבו של הרכב, איכותו, בלייתו, ועל גורמים נוספים המשפיעים על החלטתו של צרכן באם לרכוש את הרכב או לא.

נוסף על כך, בשנת 2021 פרסמה החברה למכירה 28 רכבים באתר החברה ובאתר "פוקוס". באתר החברה ציינה החברה לגבי הרכבים שפורסמו: "מקוריות – ליסינג", ובאתר פוקוס ציינה החברה לגבי הרכבים שפורסמו: "בעלות נוכחית – ליסינג". אולם, דו"ח התנועות של כל רכב שפורסם הראה כי רכבים אלו שימשו לרוב כרכבי השכרה, ולעיתים כרכבי ליסינג והשכרה.

עברו של הרכב, שימושו והעובדה ששימש כרכב השכרה, ולא רק כרכב ליסינג, הם פרטים מהותיים בעסקה, שכן הם עשויים להעיד על מצבו של הרכב, איכותו, בלייתו, ועל גורמים נוספים המשפיעים על החלטתו של צרכן באם לרכוש את הרכב או לא.

במקרה זה, החברה פרסמה 16 רכבים באתר החברה, מתוכם 12 רכבים פרסמה גם באתר פוקוס, תוך הצגתם כרכבי "ליסינג", בעוד שבפועל שימשו כרכבי השכרה, ולעיתים אף כרכבי ליסינג. דבר זה מהווה מעשה העלול להטעות צרכן בפרט מהותי בפרסום, בנוגע לכל רכב ורכב שפורסם.

אניטה יצחק, סגנית הממונה על הרשות וראש אגף חקירות ומודיעין, מסרה כי "החברה הטעתה את הצרכנים באשר לשימוש הקודם שנעשה ברכב, זוהי הטעיה חמורה במיוחד כיוון שפרטים אלה יכולים להעיד על מצבו, איכותו ועל פרמטרים נוספים אחרים, אשר משפיעים על ההחלטה האם לרכוש את הרכב. רכישת כלי רכב היא מסוג העסקאות היקרות יותר והמורכבות יותר שמבצע צרכן. מדובר בפער מידע משמעותי בין העוסק לצרכן ביחס למוצר, הן באשר למצבו של הרכב והן באשר לשימוש הקודם שנעשה בו וחשוב להבין שלצרכן אין דרך לבדוק את המידע בעצמו. הטלת העיצום הכספי הינו צעד נוסף במלחמה הנחושה של הרשות כנגד מי שמטעה את ציבור הצרכנים."

תגובת חברת דומיקאר: ''דומיקאר דוחה לחלוטין את הטענות הלא מבוססות שהועלו כלפיה. החברה תפעל להוכחת צדקתה, לביטול העיצום ולשמירה על שמה הטוב בבית המשפט וביתר האמצעים החוקיים העומדים לרשותה. החברה מציינת, כי לא עלתה תלונה בנושא זה, מצד אף לקוח וכי הטענות של הרשות להגנת הצרכן
מתייחסות, לכאורה, למספר קטן של עסקאות, שנערכו לפני מספר שנים.

''החברה משרתת את לקוחותיה הנאמנים במשך עשרות שנים על פי כללים מחמירים של יושר, כבוד, הגינות ושקיפות מלאה. החברה משוכנעת שבית המשפט ידחה את טענות הרשות ויוכיח את צדקתה ותמשיך לעשות הכל, במטרה לשמר את אמון הלקוחות''.