פדיון פטר חמוריהודה כהן

עשרות בני אדם התכנסו ברחבת קבר רבי יהודה בר עילאי לקיים מצוות פדיון פטר חמור בהשתתפות הרב אייל יעקובוביץ', ראש ישיבת ההסדר צפת, הרב יהודה מלכא, ר"מ בישיבת צפת והנגן יעקב אסרף.

"הגאולה זה לדעת להיות מסוגלים לקבל את המתנה הזו, לפדות את מי שנמצא בשבי והשבי הכי זה הנשמה בתוך הגוף והחומר, והנה עכשיו פודים אותה", אמר הרב יעקובוביץ'. לדבריו, "המצווה שאנחנו מקיימים אותה היא המצווה של הגאולה, המצווה של המשיח, היא המצווה של היציאה הפנימית ממצרים, שנזכה על ידי קיום מצווה זו בשמחה ובטוב לבב לפדות את כל מחכי קץ ישועתך, בפרט השבויים והחטופים".

לאחר דברי הסבר על מהות המצווה אמר הרב מלכא 'ויהי נועם' ולאחר מכן בירך 'על פדיון פטר חמור' ו'שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה'. בתום הדברים אמר: הנה לך השה בפדיון בכורי, כנהוג.

פדיון פטר חמור על השהיהודה כהן