מיסים
מיסיםצילום: ISTOCK

רשות המיסים מחזירה את נוהל "גילוי מרצון" כדי לאפשר לישראלים לדווח את אשר לא דיווחו ולשלם את מיסיהם מבלי לעמוד למשפט.

כדאי לשים לב לנוהל ולהוראות השעה ולהקלות השונות החלות והעומדות לחול בשנה זו.

רשות המיסים כמו משרדי ממשלה אחרים מתמודדת זה זמן רב במחסור בכוח אדם ובמשרות רבות בלתי מאוישות. חרף התייעלות המערכת והמעבר למערכת דיגיטלית הנותנת מענה לציבור הרחב ולנזקקים לשירותיה, נישומים רבים הפונים לרשות נתקלים בבירוקרטיה ובעיכובים בטיפול בבקשותיהם ובקבלת החלטות. יחד עם זאת, גלגלי הרשות פועלים ואף ביתר שאת ובחריצות.

המלחמה הנמשכת והצורך להגדיל את תקציב הבטחון ולהקטין את הגרעון העצום, הוא מניע חשוב ביותר לחשיבה יצירתית לשם מיסוי אפקטיבי ומילוי הקופה הציבורית. מלאכה זו קשה ביותר אל מול ההקלות ההכרחיות לציבורים השונים, הצורך בשיקום הכלכלה והרצון להקל ולצמצם מיסוי ליחידים וחברות כדי לעודד את הכלכלה הישראלית לייצר ולשגשג.

את מאמצי רשות המיסים לחשיבה יצירתית ורחבה ניתן לראות גם בהחלטות מיסוי שהתקבלו לאחרונה. בהחלטות המיסוי ניכר רצון אמיתי מצד הרשות לפתור סוגיות מס בטרם יגיעו לחילוקי דעות עם הנישום או לערכאות משפטיות וכל הנדרש לכך היא פנייה מסודרת וברורה של הנישום לשם קבלת החלטה מקדמית.

בשנה זו אנו עדים לתיקוני חקיקה שונים ולהוראות שעה אשר חלקם פורסמו וחלקם צפויים להתפרסם בקרוב ובראשם החזרת הנוהל לגילוי מרצון. הנוהל המאפשר לישראלים לדווח על הכנסות לא מדווחות מבלי שיפתח נגדם הליך פלילי.

פרסום הנוהל הצפוי מתרחש באופן מקרי בסמוך לפרשות השבוע בהר בחוקותי, הפרשות מזוהות כפרשות כלכליות או יותר נכון, ככלים לאתיקה בעסקים. "וכי תמכרו...אל תונו איש את אחיו..."..."ולא תונו איש את עמיתו"... איסור ההונאה מפורט לממון, לקרקעות ולכל ממכר. מדרש ההלכה (ספרא בהר, פרק ד') מסיק כי ההדגשה מלמדת על איסור כל סוג של הונאה. למזלה של האנושות, להונאת ממון יש תקנה ותיקון כיוון שאפשר להשיב אותה. לענייננו, עשיית כסף שחור או אי תשלום מס על הכנסה חייבת מוגדרים כהונאה ומעשה פלילי. ההונאה במעשה זה היא כלפי ציבור שלם וקיים אינטרס גבוה למניעתו.

בימים אלה ממש, אישרה היועצת המשפטית לממשלה את הנוהל שהוגש לה על ידי רשות המיסים בראשות מנהל הרשות ובתמיכת שר האוצר וה וא צפוי להתפרסם בימים הקרובים. מטרת הנוהל לגילוי מרצון הוא לאפשר "חרטה מלאה" למי שעבר על דיני המס ול עודד ישראלים לדווח ולשלם את חבות המס על הכנסות שלא דיווחו עליהם. הנוהל מעניק חסינות מפני הליכים פליליים במידה והגילוי הינו מרצון בלבד, לא החלה חקירה ואין מידע מוקדם על ביצוע העבירות לרשות המיסים או לכל רשות אחרת וכן כל עוד ההכנסה לא הושגה מעיסוק שאינו חוקי.

ראוי לציין כי, הליכי גילוי מרצון מתנהלים ברשות המיסים כדבר שבשגרה אף ללא הנוהל הרשמי, אולם הנוהל מאפשר פתיחות יתרה של עובדי הרשות להליך ומעודד דיווח משמעותי. הסרת מחדלי הדיווח במסגרת הליכים של גילוי מרצון היא הזדמנות פז להימנע מהליכים משפטיים ומסנקציות פליליות כאשר לסכום המס יתווספו הצמדה וריבית של 4% לכל שנה.

הנוהל הינו הוראת שעה והוא הופעל בעבר אולם לא חודש מאז שנת 2020 והערכת רשות המיסים היא, שפרסום הנוהל יוביל להגדלת הכנסות המדינה במיליארדי שקלים, כפי שהיה במקצים הקודמים להחלתו.

נוהל הגילוי מרצון כולל בד"כ מסלולים שונים לשם קיצור לוחות הזמנים בטיפול בהליך וסיומו במהירות עד לגביית המס. הנוהל הצפוי מתווסף להוראת השעה אשר החלה בתחילת השנה ומסתיימת בסוף חודש יוני הקרוב אך צפויה להתארך והיא הוראת שעה לקבלת כספי מיסים בשל רווח ממימוש אמצעי תשלום מבוזר - הוראת השעה חלה רק ביחס לכספי המיסים על פעילות במטבעות וירטואליים ובמידה ואחד מהבנקים בישראל סירב לקבלם. במסגרת הנוהל משרד המשפטים והרשות להלבנת הון מאפשרים לנישומים להפקיד את כספי המיסים לחשבון הבנק של רשות המיסים שיתנהל בבנק ישראל.

הליכי גילוי מרצון הינם הליכים המוסיפים להכנסות המדינה מיליארדי שקלים ומכניסים למעגלי חייבי הדיווח ישראלים רבים, מה שמגדיל את הכנסות המדינה באופן שוטף ומתמשך. בנוסף, השימוש בנוהל מהווה חיסכון משמעותי למדינה בשל אי הפעלת גורמי אכיפה ומערכת המשפט כנגד המשתמטים והחייבים שלא דיווחו. האינטרס להפעלת הנוהל הוא משותף לחלוטין לרשות המיסים, למדינה ולאזרחים וראוי היה כי נוהל זה לא יתקיים כהוראת שעה בלבד אלא יהא תקף באופן תדיר לצד פעולות של רשות המיסים ורשויות האכיפה לאיתור חייבי הדיווח והמשתמטים ממס.

לסיכום, לישראלים שצברו כספים מהכנסות שלא דווחו מעסקים, מירושות, מנכסים, מחשבונות בנק ונכסים בחו"ל, מהשכרת נכסים, מרווחי יוטיוב ואינטרנט, מרווחי קריפטו, מפעילות בשוק ההון, מכספים שהתקבלו בביט/פייבוקס וכן בעלי שליטה שלא דיווחו על משיכות בעלים בחברה – כדאי לנצל את "המבצע" בדמות החלת הנוהל ולא רק כדי להישמר ולקבל חסינות פלילית אלא גם על מנת שיוכלו לפתוח דף חדש ולעשות שימוש חופשי בכספיהם לאחר הדיווח לטובת כל עסק, כל שימוש לגיטימי או העברה במתנה או ירושה ב"ראש שקט".

רונית מלול, עורכת דין, MBT, יועצת מס, מנהלת מחלקת מיסים בפירמת מלול ושות' רואי חשבון