הוסר איום השביתה במערכת החינוך

הסתדרות המורים סיכמה כי מורים בכיתות א' וב' בסיכון יוכלו לצאת לחופשה ללא תשלום בחודשיים הקרובים -בהתראה של ארבעה ימים.

ערוץ 7 , י"א באלול תש"פ

כיתה
כיתה
צילום: איסטוק

בוטל איום השבתת מערכת החינוך ביום פתיחת הלימודים: המורים ומשרד החינוך הגיעו לפשרה לפיה יוקם מנגנון תשלום לעובדי הוראה בסיכון.

במסגרת ההסכמות, יוכלו מורים בסיכון בכיתות א'-ב' לצאת לחופשה ללא תשלום בהתראה של 4 ימים. המשא ומתן יימשך.

הבוקר הודיעה הסתדרות המורים כי אמנם תפתח את שנת הלימודים, אך תכריז על שביתה ביום חמישי. לאור ההסכמות נדחה איום השביתה בחודשיים.

על פי ההסכמות שהושגו יוקם מנגנון של רופא תעסוקתי או ועדה רפואית שיבחנו מי מעובדי ההוראה מוגדר בקבוצת סיכון. מי שיוכר כעובד הוראה בסיכון יהיה זכאי לתנאים הבאים: חל"ת קורונה ייחודי וייעודי לעובדי הוראה הכולל תשלום זכויות פנסיה על ידי המדינה עד לגובה של 67.5% וכן תשלום פיצוי בגין הפרשות קרן השתלמות.

כמו כן, הוסכם על תשלום נוסף של 30 מיליון שקלים שיהווה תקציב למיגון גננות ומורות כתות א'-ב'. יוקצו 800 מכסות פרישה לכל הפחות. עובדי הוראה במצב סיכון המלמדים בכיתות ג' ומעלה ישובצו בלמידה מרחוק.