ערוץ 7 VOD

ניצוץ מן המקדש

ניצוץ מן המקדש - המנורה
ניצוץ מן המקדש - הפתילות למנורה
קישוטי המנורה ופך השמן