תחנת הכוח באשלים - צילום הדמייה
תחנת הכוח באשלים - צילום הדמייה חברת ברייטסורס אנרג'י

הסכם המימון לתכנון, הקמה והפעלה (BOT) של תחנת הכוח התרמו סולארית באשלים שבנגב המערבי נחתם היום (חמישי).

התחנה בהספק של 121 מגה-וואט, בהיקף של כ-2.8 מיליארד ₪, צפויה להיות מהגדולות מסוגה בעולם.

חברת הפרויקט מגלים סולאר-פאואר בע"מ, המורכבת משותפות של חברת ברייטסורס, חברת אלסטום וקרן נוי, אשר נבחרה על ידי ועדת המכרזים הבין-משרדית במשרד האוצר, בראשות הסגן הבכיר לחשבת הכללית, רו"ח יריב נחמה, כזוכה במכרז לתכנון, מימון, הקמה ותפעול של התחנה באשלים השלימה סגירה פיננסית.

תחנת הכוח אשר תוקם בטכנולוגיה של מגדל שמש, צפויה להתחיל לפעול במהלך המחצית שנייה של שנת 2017. תחנה זו תתווסף לתחנת כוח תרמו-סולארית נוספת וכן לתחנה פוטו-וולטאית אשר צפויות לקום בסמוך לה - יחדיו, יספקו התחנות כ- 1% מצריכת החשמל הארצית, בהספק כולל של כ- 270 מגה-וואט. 3 התחנות יהוו אבן דרך משמעותית לקראת עמידה ביעד הממשלה, על פיו עד לשנת 2020 10% מהחשמל במשק הישראלי ייוצר ממקורות אנרגיה מתחדשים.

ועדת המכרזים הבין משרדית להקמת תחנות כוח סולאריות מורכבת מנציגי משרד האוצר, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, והרשות לשירותים ציבוריים-חשמל, ומרוכזת על ידי אגף הפרויקטים בחברת 'ענבל'.

 וועדת המכרזים מוציאה לפועל את החלטת הממשלה 3338 מיום 27.3.2008 המורה על הקמת תחנות כוח סולאריות בטכנולוגיות תרמית ופוטו-וולטאית במתחם אשלים שבנגב, בהיקף כולל של כ-250 מגה-וואט מותקן.

מנכ"לית משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, אורנה הוזמן-בכור אמר כי "השלמת המימון בתחנת הכוח התרמו-סולארית באשלים, מהווה צעד נוסף ומשמעותי בפרויקט חשוב וגדול בתחום האנרגיות המתחדשות, אשר יגדיל באופן משמעותי את ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות. המשרד ימשיך לקדם במרץ את תחום האנרגיות המתחדשות בארץ ".

סגן בכיר לחשבת הכללית ויו"ר ועדת המכרזים, יריב נחמה אמר כי "מדובר בפרויקט בקנה מידה גדול שיוקם בנגב בשטחים ששימשו עד כה כשטחי אש, לצורך הקמת הפרויקט שולבו גורמים בינלאומיים ומממנים זרים ומקומיים. הקמת התחנה תהווה אבן דרך חשובה בדרך לעמידה ביעדי הממשלה ליצירת אנרגיה ממקורות מתחדשים. אני מברך את חברי ויועצי ועדת המכרזים על העבודה הרצינית והמקצועית שנעשתה".

יו"ר מנהלת אשלים וראש אגף ההסדרה ברשות החשמל, עודד אגמון ציין כי "קידום של טכנולוגיות שונות בתמהיל הדלקים של מדינת ישראל משפר את הידע הטכנולוגי הקיים בארץ ותורם לעצמאות האנרגטית של ישראל. שילוב של מתקנים סולאריים מסוג זה מעמיד את ישראל בחזית הטכנולוגית העולמית, תוך שיתוף מלא של חברות ישראליות בתכנון בבניה ובתפעול של מתקן זה. חיבור של תעשיה מקומית לפרויקט משביחה את הפרויקט ואת הידע המקצועי הנצבר בישראל".