ח"ע עמר בר לב
ח"ע עמר בר לב צילום: חזקי עזרא

בראיון רדיו ששודר ב-23/12 ברשת ב' לתכנית "כאן הערב" עם זאב קם וענת אוזן, התייחס השר לביטחון פנים עומר בר לב לסוגיית פינוי הישיבה הפעילה בחומש מזה כ-15 שנה, אליה השתייך יהודה דימנטמן הי"ד שנרצח בדרכו אליה.

את תגובתו פתח השר בדיבור קולח ונחרץ כשתחילה גינה הוא במשפט את הרצח הנוראי ומיד התפנה לטעון כנגד המשך ביסוסה של הישיבה והצורך המידי לפנותה בהתאם לחוק במדינת ישראל: "מדינת ישראל היא מדינת חוק ואם החליטו על מקום מסוים שהוא ישוב חוקי –אז הוא יישוב חוקי, ואם החליטו שמקום מסוים הוא יישוב לא חוקי- אז הוא לא חוקי". 

לאור קביעתו הנחרצת, הברורה וההגיונית של השר בר לב, הזמינה המראיינת ענת אוזן את השר לסייר עמה ברחבי הנגב ולראות במו עיניו את מספרם הרב של המבנים הלא חוקיים העומדים על תילם, שכעת מחברים באופן רשמי לרשת החשמל הארצית. בתגובה להערת אגב זו של המראיינת חזר השר על דבריו והדגיש: "זה לא משנה אם היישוב הלא חוקי הוא בפתח תקווה או ליד פתח תקווה, או הוא באמצע יהודה ושומרון, מה שלא חוקי צריך לטפל בו". 

בשלב זה פנה המראיין זאב קם אל השר וביקש את הסכמתו לפינוי היישוב הלא חוקי חאן אל אחמר, הסמוך לכביש 1 בואכה מעלה אדומים, לאור המשוואה ששרטט באופן כה פשוט וברור בדבריו.  כאן חלה נקודת התפנית בראיון הניכרת בהשתהות השר במתן התשובה, דבר שלא היה ניכר נוכח שאלתה הקודמת של המראיינת.

לאחר שתי שניות של שקט החל השר, שהבין היטב כי הסתבך במלכודת שטמן לעצמו, לגמגם את תשובתו ולהסביר כי "חאן אל אחמר זה סיפור אחר". לשאלתו הפשוטה של המראיין "למה?" ענה השר בר לב באופן הבא: "זה סיפ.. זה.. כי יש הת.. כי יש התיישבויות של אה אה.. אה.. אהה.. של פלסטינים ובדואים ב.. ב.. ביהודה ושומרון באלף ואחד אה.. מקומות.. אההה.. וזה.. וזה..אההה.. זה באמת, אני לא.. אנ.. הם הם הם פזורים בכל ..בכל  אהה.. יהודה ושומרון. אני לא מכיר את ה.. את.. אני.. אני.. לא מכיר את ה... אההה.. אההה... אההה.. חו.. אההה.. חוקי ה.. חוקי ה.. אההה.. הפנימיים של .. של הרשות הפלסטינית איפה מותר לבנות ואיפה אסור לבנות, זה עניין שלהם. אני יודע מה קשור לעניין שלנו, ולעניין שלנו.. מה שהחליטו שזה חוקי- זה צריך להישאר ואם זה לא חוקי צריך אההה אההה אההה שלא יהיה, זה הכל".

מה למדנו מדברי השר? 

למרות דבריו המגומגמים, לא נתן השר בר לב לעובדות לבלבל אותו בסופו של דבר, עת חזר על המנטרה עמה פתח לפיה: מה שחוקי – חוקי ומה שלא חוקי- "צריך לטפל בו". 

בגמגומו כשל השר לביטחון פנים ביישום הכלל הראשון שיודע כל מנהיג ותיק ופוליטיקאי מתחיל: "נכון או לא נכון- דבר בביטחון". בכך חשף הוא באופן ברור את עומק הצביעות, הבורות והרדידות של מפלגת העבודה ואולי אף הממשלה כולה, שהוא כאמור שר בכיר מטעמה. 
עוד חשף השר את האפליה המכוונת נגד יהודים בעיקר, את חוסר ההגינות הבסיסית והשוויון בפני החוק ממנו נהנים הערבים וסובלים היהודים בכל רחבי ארץ ישראל. 

השר נתן בדבריו חיזוק ופרס לכאורה לערבים אזרחי ישראל ואף לערביי הרשות הפלסטינית הבונים באופן לא חוקי, משתלטים וגוזלים שטחי מדינה. זאת עת ניסה הוא לבדל בין מצבם של אלו לזה של היהודים ללא כל הסבר ראוי לשמו ובוודאי נוכח תמיכת הממשלה בחיבור הפולשים הערבים לקרקעות המדינה לחשמל ולתשתיות נוספות על חשבון משלם המיסים שומר החוק. 

השר הפקיד את האחריות לטיפול ביישובים לא חוקיים כחאן אל אחמר בידי הרשות הפלסטינית, שבחוקיה הפנימיים אינו בקיא לדבריו, למרות צווי ההריסה שהמציא המנהל האזרחי ופסיקת בג"ץ שנדרש לדון בדבר בהתאם לחוקי מדינת ישראל, שאותם עליו להכיר מתוקף היותו אזרח ישראלי, קצין בכיר ומפקד חטיבת הבקעה בעבר, חבר כנסת ושר בממשלת ישראל בהווה.

המסר שהעביר השר בדבריו הוא כי במבנה בודד שהוקם על ידי יהודים יש יכולת לטפל בקלות ובנחישות, אך במבנים רבים שנבנו על ידי ערבים ללא היתרים ברחבי הארץ ככלל וביהודה ושומרון בפרט- יקשה הדבר עד מאד, אם בכלל. מכאן לכאורה עולה הקריאה הברורה ליהודים לנקוט כמנהג הערבים שלמדו שיעור בציונות מעשית וחיקו את היהודים, הציונים והחלוצים שהקימו נקודות יישוב והיאחזויות מאז ימי העליות, דרך חומה ומגדל ועד היאחזויות הנח"ל... ולא רק בסיני.

השר לביטחון פנים האמון על נדבכים משמעותיים ומהותיים ביישום מרכיבי משילות וריבונות במדינת היהודים הוכיח כי מרכין הוא ראש בפני הערבים, מחריג הוא את מעשיהם במחדל- בין אם בהתעלמות או התחמקות או השלכת אחריות מטיפול בסוגיה. במקום לטפל בג'ונגל הבנייה הבלתי חוקית הערבית בנגב, בגליל ובשטחי C ביהודה שומרון ובקעת הירדן, המשתולל באין מפריע ואף בתמיכה של המפלגות הערביות בכנסת ובקואלציה, בוחר הוא לעסוק במבנה הישיבה בחומש כדוגמא ומופת ל"כוחה ועוצם ידה" של הממשלה הציונית לכאורה, שהחוק הוא כמובן "נר לרגליה ואור לנתיבותיה" בכל שטחי ארץ ישראל, כל עוד נאכף הוא על היהודים בתחילה ובסופו של דבר בכל תחומי החיים.

סיכום והמלצות

התנהגות והתנהלות מעין זו שהפגין השר לביטחון פנים בראיון המגומגם הינה סממן נוסף לפוסט ציונות או רק פוסט ללא ציונות, לכאורה. ההתנהלות מזכירה מנהג גלותי הלקוח מתקופות חשוכות בהן ההנהגה היהודית ניהלה והגבילה עצמה מתוך פחד, חשש ומורא מפני הגויים שבצילם חסו שהרי "מה יאמר ויעשה הפריץ?". 

זהו סממן של הלקאה עצמית מוגברת, שאינה סבירה וחסרה היא מידתיות בעליל. כזו המאפשרת אכיפה 'סופר בררנית' כלפי יהודים בארץ ישראל, המפגינה חולשה ולא עוצמה, המקרינה רפיסות ולא משילות, המאבדת אחיזה ולא מחזקת את הריבונות של עם ישראל במולדתו. 

ממשלת ישראל נדרשת לפעול בהתאם לחוק ובכך לחזק את המשילות בכל חלקי הארץ ללא יוצא מן הכלל. ממשלת ישראל כשמה כן היא- הממשלה של ישראל. מתוקף כך עליה לדאוג בראש ובראשונה לאינטרסים החיוניים של עם ישראל בארץ ישראל ובכלל זאת לריבונות על אדמותיה, למשילות בשטחיה ולמימוש ערכי הציונות בפעולותיה, כך שיבטיחו את ביטחוננו והמשך אחיזתנו האיתנה והנרחבת בכל רחבי ארץ אבותינו לדורי דורות.

(הריאיון לתכנית הרדיו החל מדקה 28:10)