ממתקי שטראוס עילית
ממתקי שטראוס עיליתצילום: Moshe Shai/Flash90 maarivout

עם חזרתו של מפעל שטראוס בנוף הגליל לייצר בהדרגתיות לאחר השבתה של מספר חודשים בעקבות הסלמונלה שהתגלתה בחלק מהמוצרים, בשטראוס יפסיקו לייצר עוגות מוכנות ועוגיות פתי בר שנמכרים תחת המותג 'עלית'.

המטרה של שטראוס-עלית כעת היא להתמקד בייצור ופיתוח השוקולדים שמוכרים כמותג חזק של שטראוס שאף מובילה בתחום ולא כמו בעוגיות ובעוגות שם הנתח של החברה בשוק הוא קטן יותר.

פעילות המפעל חזרה רק בחודש האחרון, זאת לאחר הריקול הגדול שהתבצע בחודש אפריל האחרון.

לפני חודש, משרד הבריאות הודיע כי לאחר ביקורת תברואית וטכנולוגית במפעל שטראוס עלית בנוף הגליל, מאושר למפעל לחזור לפעילות בצורה הדרגתית. משרד הבריאות הודיע כי ימשיך בביקורות עד שניתן יהיה לאפשר למפעל לחזור לפעילות מלאה.

מפקחי שירות המזון במשרד הבריאות ערכו ביקורת תברואתית וטכנולוגית במפעל שטראוס עלית. בעקבות הביקורת אושר למפעל להחזיר לייצור וופלים ואפיפיות ללא גלוטן. האישור ניתן לאחר שנעשו כל הפעולות עליהן הצהיר המפעל והוחזרו לעבודה הקווים שנוקו, נבדקו ושעומדים בסטנדרטים החדשים.

כזכור, ב-26 באפריל 2022 ביצע משרד הבריאות ביקורת תברואתית וטכנולוגית בעקבות ממצאים חיוביים לסלמונלה והודעת החזרה יזומה (ריקול) רחבה שדווחה לציבור. בביקורת נמצאו ליקויים מהותיים וכתוצאה מכך החליטו גורמי המקצוע בשירות המזון שבמשרד הבריאות על התליית אישור הייצור הנאות לחברה, לתקופה של שלושה חודשים או עד לתיקון כלל הליקויים שנמצאו בביקורת. בעקבות הביקורת המפעל נכנס לתהליך טיפול יסודי ובוצעו עבודות לשיפור התשתיות, שיפור וחידוד נהלים, ניקיונות, תגבור כוח אדם ועוד.

הביקורת שנערכה החודש העלתה כי שודרגו מערכות הדיגום הסביבתי, תוצר מוגמר וחומרי גלם. בהקשר זה חשוב לציין כי המפעל יבדוק מעתה כל אצווה לפני שיוצאת מהמפעל.

בוצעו שיפורים תברואיים נרחבים הכוללים איטום גגות, ניקיון נרחב, החלפת ציוד במידת הצורך, החלפת רצפות ואיחוי סדקים ועוד. כמו כן בוצעה בחינה מחדש ושינוי במבנה הארגוני, הורחבה אחריות היצרן ע"י הרחבת צוות האיכות, כולל בקרי איכות למפעל הממתקים וכן תוספת ונפח גדול יותר עבור תהליך ההמסה (מפעל השוקולד הנוזלי).

בנוסף נקבעו אזורים רגישים יותר במפעל ונקבעו קודי לבוש ונהלים בהתאם. משכך, משרד הבריאות רואה לנכון לאפשר למפעל חזרה מדורגת ליצור תוך ניהול הסיכונים הסביבתיים ויישום פעולות מתקנות ובתיאום עם המשרד ואישור בכל שלב ושלב בחזרה המדורגת. מזמן לזמן ונוכח הוספת מוצרים נוספים, יבחנו התנאים מחדש ובקרה נוספת תתקיים בהמשך על פי הצורך וההתקדמות בפעולות המתקנות.