מחשב נייד
מחשב ניידistock

יישום רפורמת "נפש אחת": אגף השיקום במשרד הביטחון יעניק 3,000 ₪ לכל נכי צה"ל שנמצאים בתוכנית "שיקום בלימודים" לטובת רכישת מחשב.

מדובר בכ-500 נכי צה"ל, מדי שנה, המוכרים בשיעור 20% נכות ומעלה, הזכאים להטבה זו באופן חד פעמי במהלך הלימודים.

האגף יפנה לנכי צה"ל הרשומים כסטודנטים פעילים לקבלת ההטבה. אלו המעוניינים להתחיל ללמוד בשנת הלימודים הבאה ומעוניינים במענק מוזמנים לפנות לעובד הרווחה במחוז השיקום הרלוונטי.