מסילות בלב ודעת

הפרקים בספרו מסכמים את תורתו וגישותיו של הרב רבינוביץ' שליט"א, ברוב הנושאים הדתיים-ציבוריים העולים על הפרק כפעם בפעם.

הרב יואל קטן , ח' בתמוז תשע"ה

מסילות בלב ודעת           -ערוץ 7
הרב יואל קטן
אתר ישיבה

מסילות בלבבם.

פרקי הגות – היחיד החברה והמדינה בראי התורה.

 נחום אליעזר רבינוביץ.

מעלה אדומים,

'מעליות',

תשע"ה. יג+529 עמ'

 (5353655‑02)

הרב מאמין באמונה שלמה שדורנו בשֵל להתחיל בתנופה גדולה לתקן את העולם כולו, בעיקר בשל העצמאות המדינית וקיבוץ הגלויות וריבוי התורה מצד אחד – והשינויים המדעיים והטכנולוגיים האדירים שאנו זוכים להם מאידך.

מכאן מובן הכיוון האופטימי שלו, וגישתו האקטיביסטית בנושאים רבים.

כך רואה הרב ערך דתי בהתקדמות המדעית, שיש בה לדעתו גילוי פנים חדשות ואמיתיות בכוחו של הקב"ה ובנפלאותיו. בפן הכלכלי סובר הרב שאסור שהעובד יהיה תלוי לחלוטין במעבידו, שכן יש בזה צד של שיעבוד הסותר את כוונת התורה, ולעניין מעמד האישה דעתו היא שבדורנו על הנשים למצות את כוחותיהן וכישרונותיהן, אך לעולם על המשפחה וגידולה להיות במרכז חייהן.

*****

בדעה צלולה.

מבחר מאמרים.

אורי אליצור.

 תל אביב,

ידיעות אחרונות וספרי חמד,

תשע"ה. 366 עמ'

(info@ybook.co.il)

אורי אליצור ז"ל היה במשך שנים הוגה דעות מרכזי בענייני מדיניות ומנהיגות והמאבק של הציבור האמוני על ארץ ישראל.

בלי כחל וסרק, בלי צעצועי לשון ומשחקי סגנון, באמירות מהוקצעות ובהיגיון מתמטי (הוא היה בעברו מורה למתמטיקה), היה מביע כפעם בפעם את הערכתו ואת דעתו על המצב ועל העובדות ועל המתחדש בענייני הכלל והמדינה, כאשר סגנונו הייחודי משתבח עם השנים וכך גם מתרחב קהל קוראי לקחו ומשוכנעי דרכו.

לאחר חיים מלאים של עיסוק ביישוב הארץ ובצורכי ציבור וגידול משפחה למופת והפצת דעת תורת ארץ ישראל נלקח מעמנו אורי לפני כשנה, ונדם שופרו. בני משפחתו נטלו כמה עשרות ממאמרי הדעה שכתב במשך השנים, והציגו אותם בספר כרוך וערוך וממופתח.

דבריו של אליצור מבוססים בדרך כלל על שלוש רגליים: ערכי התורה, הכרת המציאות והיגיון חד, והם כתובים בסגנון נפלא ומתובלים במעט ציניות בריאה והומור דק, דברים שנכנסים אל הלב ובעיקר אל המוח. חלק גדול מהדברים אף נקרא עתה בהתפעלות, כקריאת דברי חכם שעדיף מנביא. כמה חסרה ארץ ישראל האי גברא רבה! תנצב"ה.

*****

הצומח והחי במשנת הרמב"ם.

לקסיקון לזיהוי הצמחים ובעלי החיים שבפירוש המשנה לרמב"ם.

זֹהר עמר.

שבי דרום – כפר דרום,

מכון התורה והארץ, תשע"ה. 260 עמ'

(6847325‑08)

העיסוק בתורת הרמב"ם אינו פוסק. מיד לאחר י"ד ספרי משנה תורה, נמצא פירוש המשנה שלו בראש מעייניהם של לומדים רבים, אשר מודעים לכך שתרגום פירוש המשנה לעברית מהמקור הערבי מפריד בינם ובין דברי הרמב"ם עצמם.

לאחר דורות של שימוש בתרגומים משובשים יחסית, זכה דורנו למתרגמים מומחים, ובראשם הרב קאפח זצ"ל והרב שילת שליט"א, שהועילו הרבה, אולם מקום הניחו לפרופ' עמר מבר-אילן להגיע לשורה התחתונה בהבנת כוונת הרמב"ם בכל המקומות שבהם הזכיר צמחים ובעלי חיים.

הספר כולל זיהוי שיטתי של הצמחים ובעלי החיים שמוזכרים בפירוש המשנה, ויש בו מבוא מקיף אשר דן בשיטתו הפרשנית ובמקורות המידע שלו וביחסו לזיהוי הגאונים ועוד, ונספחים הכוללים טבלאות ומקורות ומפתחות מפורטים. עבודה מושלמת, ספר לדורות.

wso.shaalvim@gmail.com