מכתב גלוי לראשי ש"ס

רב היישוב עמונה לא מבין מדוע בגלל מנדט אחד או שניים, הלעיטו את מרן במשך תקופה ארוכה בדיבורי שקר וסרה על 'הבית היהודי'.

הרב יאיר פרנק , ט' בשבט תשע"ג

דעות לבן ריק
לבן ריק
צילום: Noam Moskowitz/flash90

אינני רוצה ואינני יכול לדבר על אחד מגדולי הדור הרה"ג עובדיה יוסף שליט"א. מדברי תורתו בכל מרחבי התורה אנו לומדים ומקבלים, וחייבים אנו בכבוד התורה ומלמדיה.

עיקר תלונתי על ראשי ש"ס, שבגלל מנדט אחד או שניים, הלעיטו את מרן במשך תקופה ארוכה בדיבורי שקר וסרה על 'הבית היהודי'. בני הציונות הדתית, רובם ככולם, יצביעו ככל הנראה בבחירות הקרובות לאחת משלוש מפלגות. אולם, כל אחד מבין ש'הבית היהודי' היא מרכז הכובד של הציונות הדתית, ויציאה חריפה ותמוהה כזו כנגדה, היא פגיעה בציבור כולו.

אלפי בחורים, העמלים על התורה בישיבות הגבוהות ובישיבות ההסדר, ובכלל זה תשובותיו המאלפות, כיצד הם יכולים להרגיש? הציבור הרחב הלומד להלכה ולמעשה מפסקיו בכל מרחבי התורה, כיצד הוא יחוש?

כיצד לא חרדתם על זאת? בגלל חשש אלקטוראלי ופוליטי פגעתם בציבור שלם. ובייחוד גרמתם לפגיעה ב - כבודו של רבכם. תמוה היה הדבר כבר בהעלאת אותו תשדיר כנגד הגיור 'המזורז', כאשר כל אחד יודע שמי שהכשיר בכוחה דהיתרא את הגיורים בצה"ל היה הרה"ג עובדיה יוסף שליט"א בעצמו, יחד עם הראשל"צ הרב עמאר שליט"א. ומכאן לעוד שורה של נושאים, שדווקא הרב עצמו נוהג בהם בכוחה דהיתרא, וביד ימין מקרבת, לפעמים אף יותר מרבנים רבים בציונות הדתית עצמה.

אנו נמשיך לחנך את תלמידנו, ואת הציבור כולו, להיזהר בכבוד התורה, לשמוע וללמוד מכל תלמידי החכמים שבדור, ללא שימת לב לאיזה 'ציבור' הוא שייך, קל וחומר לאיזו מפלגה הוא מצביע. שכן האמת והתורה הם מעל לכל החלוקים והמפלגות. אך דעו – בדברי הבלע והשקר שאמרתם לרבכם, הקשתם עלינו במלאכה זו. אנו ותלמידנו בעז"ה נעמוד בה. אך חובת התשובה ובקשת הסליחה עדיין מונחת לפתחכם.