עבירה גוררת עבירה

העוזבים את התורה בישראל מתדרדרים ויורדים גם למטה מהמוסר האנושי. מה שלא מקובל ברוב רובם של מדינות העולם כאן בארץ מאשרים.

הרב זלמן ברוך מלמד , י"א בסיון תשע"ד

עבירה חמורה יש בהחלטת ועדת השרים לאשר את הגשת חוק הפונדקאות - חוק שמביא להלבנת איסורי עריות.

עבירה זו גררה עבירה נוספת חוק המתת חסד - חוק שיש בו שפיכות דמים, ועבירות אלו גררו אחריהן עבירה נוספת - בהר ציון בקבר דוד מאפשרים תפילות של עבודה זרה. אלו שלוש העבירות החמורות ביותר בתורה - עבירות שמטמאות את הארץ.
על הבית היהודי לעמוד על כך שבחוק יהיה סעיף מרכזי שאומר שזכותו של רב ומחנך וכל אדם להשמיע את דעת התורה ולחנך לשמירתה ולחיים על פי התורה

וכבר אמרו חכמים, העוזבים את התורה בישראל מתדרדרים ויורדים גם למטה מהמוסר האנושי. מה שלא מקובל ברוב רובם של מדינות העולם כאן בארץ מאשרים. ולא עוד אלא עושים זאת מתוך אידאולוגיה של רחמים כביכול.

חוקים אלו באים מתוך מבט צר ומצומצם הדואג לפרט הסובל מבלי לראות ההשלכות השליליות שזה מביא על דרכו של כלל הציבור.

מה עלינו לעשות, איך נוכל להדוף את מתקפת החוקים הפוגעים בתורה ובמוסר. חוקים המטים את דרכו של עם ישראל לדרך נוכריה.

עלינו להתאחד כל הציבור שומרי התורה והמצוות ואתו גם הציבור המסורתי שעברות אלו הם לו לזרא. רק בכוחות משותפים נוכל להתגבר.

זאת ועוד, על הפרק עומד בימים אלה תיקון לחוק למניעת הסתה. על הבית היהודי לעמוד על כך שבחוק יהיה סעיף מרכזי שאומר שזכותו של רב ומחנך וכל אדם להשמיע את דעת התורה ולחנך לשמירתה ולחיים על פי התורה. מותר לומר שהתורה מכנה את החיים המשותפים של זוג חד מיני תועבה, עם כל הצער וההשתתפות במצוקה שלהם.

אין בחוקי המדינה חוק המונע אדם לשמור על אמונתו ועל דתו ואין מקום למנוע ממנו את דעתו. על עמדה זו צריך לעמוד בכל תוקף.

ההתמודדויות שאנו נדרשים לעמוד בהם, מעידות נאמנה שהגאולה מתקרבת, וככל שהיא מתקרבת הקשיים והמעצורים מתרבים. אך אנו יודעים בברור כי מכל בעיה ומכל קושי, צומחת הישועה.