התרגלנו לנס

ברוח החג, נדע להכיר ולהוקיר את השפע הרוחני והגשמי שמושפע עלינו ולהמשיך בעשייה

יעקב (כצל'ה) כץ , כ"ו בכסלו תשע"ה

התרגלנו לאוויר הצח, לשמש הזורחת המאירה והמחממת, לגשם הטוב, לסופר, לקניון ולכל אשר בסך.

התרגלנו לשווקים הגדולים והיפים, המלאים בירקות ובפירות, דגים, בשרים, מאפים מכל המינים. רק לך וקח.

התרגלנו לבית המדרש, לבתי הכנסת, לבתי הספר, לגני הילדים, לגני השעשועים, וגם לבתי הבראה, בתי רפואה, בתי אבות מכובדים. לי ולך.

התרגלנו לצה"ל, לגבורת הלוחמים, למסירות נפשם של השוטרים וגם לקבלת סעד, רווחה, תחבורה ועזרה מהמדינה.

התרגלנו לראות את אויבינו נלחמים זה בזה, עדת זאבים טורפת, המכלה כוחה בעצמה, וכבשת הרש נשמרת.

התרגלנו לכל הטוב אשר ד' משפיע עלינו. כל כך התרגלנו, עד שגס לבנו ואין אנחנו, בעלי הנס, יכולים להכיר בנסינו.

מספיקה תוכנית חדשותית נמוכה וארסית, שונאת ומתנשאת, כדי שכל היפה והמתוק בחיינו יתנדף כלא היה.

מספיקה אחת כזו כדי שתושביה המסורים של ארצנו הקטנטונת, אשר אין מי שירומם את רוחם, ייפלו כפרי בשל וחסר כוח לפני פוליטיקאים ישנים וגם חדשים. אלו מנצלים את חרדותיו ומצוקותיו של האזרח כדי להבטיח לו הבטחות שאף פעם לא התכוונו לקיים.

אז רוצה אני לומר לכם, אחיי ורעיי, שאין סיבה לדאגה ולתחושתכם הרעה. נהפוך הוא. נס פך השמן וגבורת המכבים של אבותינו לפני אלפי שנים, עומדים לנו גם היום. אם רק נפקח את עינינו ונפתח את לבנו, נלמד ונשנה, נוכל להפסיק להתרגל. ואז נראה בכל יום מחדש את הניסים אשר ד' עושה עמנו:

את השפע הגשמי, שמעולם לא היה כמותו.

את השפע הרוחני בלימוד תורה, בעשיית חסד, בגמילות חסדים וגם בלימודים הכלליים.

את השפע הגבורתי שד' חנן אותנו בכלכלתנו ובצבאנו, ואת עוז רוחם של המתיישבים בכל מרחבי חבלי ארצנו.

נאמץ גם אנו, חוליה קטנה וחשובה בשרשרת הארוכה מנס פך השמן הקטן ועד בניין בית המקדש הגדול והאחרון, את כל הטוב והיפה שבארצנו. נתרומם ונרומם ונראה במה תהיה תרומתנו להבטחת הדורות הבאים, לחוליות החדשות המצטרפות מדי דור ודור.

נקרא לאחינו כל בית ישראל בכל מקומות מושבותיהם, הנחשבים נוחים ובטוחים: אוסטרליה, צרפת, אנגליה, אמריקה, ובמקומות הנחשבים בטוחים פחות: אירן, מרוקו, תורכיה, אוקראינה ודרום אפריקה, לעלות להתחבר עמנו ואתנו לבניין עתידנו כאן בארצנו.

נקרא לבנינו ולבנותינו בישיבות ובאולפנות להמשיך בדרך העשייה האידיאליסטית בלימוד התורה, בחינוך, בהתיישבות, בצבא, בהעמדת משפחות גדולות ככל האפשר בע"ה, להיות בעלי חסד, לפשוט ידינו בנתינה ולהיות דוגמה ומופת לאחינו ואחיותינו כולם.